Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

En fullständig beskrivning av centrum och dess verksamhet kan laddas ned här.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • 4 juni, kl. 15:00–17:00 i seminarierum D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet: Emmanouela Grypeou, religionshistroia, Stockholms univeristet, talar om "The Abomination of Desolation: Christian Responses to the Early Islamic Conquests".
  • Ni har väl inte missat bloggen Historievärlden?
  • Historievärlden skriver historia (bland annat om vikingatid och medeltid) — här samlas essäer om vetenskap och historia, recensioner och reflektioner och mycket annat som berör historieämnet. Följ den på: http://tidsresan.nu/historievarlden/.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen