1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Arrangemang
  4. Medeltidsseminariet

Medeltidsseminariet

Centrum för medeltidsstudier organiserar det tvärvetenskapliga medeltidsseminariet vid Historiska Institutionen. Seminariet erbjuder en plattform för samarbete mellan olika discipliner och ger en möjlighet att presentera nya publikationer, projekt och pågående forskning. Seminarier är öppna för allmänheten, ingen anmälning krävs. Välkommen!

Tid: 15.00-17.00. Plats: D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet

.

Program för hösten 2019

Temat för höstens seminarier: materialitet

 

Måndag 9 september 

Miri Rubin, Queen Mary University London: Thinking the Material Turn, and Medieval Studies


Måndag 16 september

Ann Catherine Bonnier och Olle Ferm, Centrum för Medeltidsstudier
Ägare, sponsorer, inspiratörer. Höggotiskt måleri i Dädesjö, Småland, och Södra Råda, Värmland


Torsdag 19 september

Centrum för Medeltidsstudiers höstexkursion, heldag: Södermanland: Runstenenar, sockenkyrkor, Vårfruberga klosterruin och Gripsholm

Pia Bengtsson Melin, Historiska Museet, Hanna Källström, Christian Lovén, Riksarkivet (DMS), Magnus Källström, Riksantikvarieämbetet, Mia Åkestam, Institutionen för kultur och estetik.
Program och anmälning emmy.atterving@historia.su.se

 

Måndag 7 oktober

Mattias Karlsson, Arkeologiska institutionen och Historiska Museet: Sockenkyrkosigillen i det gamla Lunds stift: bild, text och kontext

 

Måndag 14 oktober

Sanna Supponen, Helsinki University: Paratexts in Master Mathias’ preaching aids (Alphabetum distinccionum, Copia Exemplorum, Homo Conditus)

 

Måndag 21 oktober

Nya doktorander med medeltidsämnen presenterar sina arbeten

 

Måndag 11 november

Christian Etheridge, The National Museum, Copenhagen: Depictions of the Heavens: The Interface of Science, Religion and Art in Medieval Scandinavia
Robert Andrews, Centrum för Medeltidsstudier: Revising Medieval Philosophy

 

Måndag 25 november

Anne McLaughlin, Cambridge University: An Archbishop’s Legacy: The Parker Collection in its 444th year
Reima Välimäki, Turku University: Beyond Apologia: computational analysis of polemical literature in the late-medieval culture

 

Måndag 9 december

Martin Neuding Skog, Försvarshögskolan: Krigets materialitet speglat i bevarade föremål i museisamlingar och konst
Martin Rundkvist, Stockholm: Livet på borgarna