Publications 2016

 

Scientific monographs

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, Lagfäst kungamakt under högmedeltiden. En komparativ internordisk studie (Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 2016).
Sundqvist, Olof, An Arena for Higher Powers: Ceremonial Buildings and Religious Strategies for Rulership in Late Iron Age Scandinavia (Leiden: Brill 2016).
Villads Jensen, Kurt, Crusading at the Edge of Europe. Denmark and Portugal c. 1000–c. 1250 (New York: Routledge, 2016).
Wiktorsson, Per-Axel, Schacktavelslek med äktenskapsvisan (Stockholm: Runica et Mediaevalia, 2016).

 

Peer-reviewed articles in scientific journals

Andersson, Gunnar, Magnus Källström & Kerstin O. Näversköld, “Runstensfyndet från Björkö by”, Fornvännen 111 (2016): 102–117.
Büntgen, Ulf, Vladimir Myglan, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Michael McCormick, Nicola Di Cosmo, Michael Sigl, Johann Jungclaus, Sebastian Wagner, Paul J. Krusic, Jan Esper, Jed O. Kaplan, Michiel A. C. de Vaan, Jürg Luterbacher, Lukas Wacker, Willy Tegel & Alexander Kirdyanov, “Cooling and Societal Change during the Late Antique Little Ice Age from 536 to Around 660 AD”, Nature Geoscience 9 (2016): 231–236.
Esper, Jan, Paul J. Krusic, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Jürg Luterbacher, Marco Carrer, Ed Cook, Nicole K. Davi, Claudia Hartl-Meier, Alexander Kirdyanov, Oliver Konter, Vladimir Myglan, Mauri Timonen, Kerstin Treydte, Valerie Trouet, Ricardo Villalba & Bao Yang, “Ranking of Tree-Ring Based Temperature Reconstructions of the Past Millennium”, Quaternary Science Reviews 145 (2016): 134–151.
Edberg, Rune & Johnny Karlsson, “Bone Skates and Young People in Birka and Sigtuna”, Fornvännen 111 (2016): 7–16.
Hellmann, Lena, Agafonov Nikolaev, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Olga Churakova, Elisabeth Düthorn, Jan Esper, Lisa Hülsmann, Alexander V. Kirdyanov, Pavel Moiseev, Vladimir S. Myglan, Anatoly N. Nikolaev, Frederick Reinig, Fritz Schweingruber, Olga Solomina, Willy Tegel & Ulf Büntgen, “Diverse Growth Trends and Climate Responses across Eurasia’s Boreal Forest”, Environmental Research Letters 11 (2016): 074021, doi:10.1088/1748-9326/11/7/074021.
Katrantsiotis, Christos, Elin Norström, Karin Holmgren, Jan Risberg & Alasdair Skelton, “High-Resolution Environmental Reconstruction in SW Peloponnese, Greece, Covering the Last c. 6000 years: Evidence from Agios Floros Fen, Messenian Plain”, The Holocene 26 (2016): 188–204.
Kitzler Åhfeldt, Laila, “Rune Carvers and Local Mobility”, Viking and Medieval Scandinavia 11 (2016): 143–182.
Källström, Magnus, “Bär den norska Vangstenen ett Ragnaröksmotiv?”, Fornvännen 111 (2016): 268–271.
Källström, Magnus, “Den målade runtexten i Torpa kyrka (Ög 218)”, Futhark: International Journal of Runic Studies 6 (2016): 177–182.
Källström, Magnus, “Gravhällsfragmentet från Tornby i Fornåsa i Östergötland och utvecklingen av några medeltida runformer”, Futhark: International Journal of Runic Studies 6 (2016): 107–142.
Källström, Magnus, “Till tolkningen av ristarsignaturen på G 343 från S:t Hans ruin i Visby”, Futhark: International Journal of Runic Studies 6 (2016): 171–176.
Källström, Magnus, “Runor i puts – några nyfynd från Gotland och Västergötland”, META Historiskarkeologisk tidskrift 2016: 35–50.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, Paul J. Krusic, Hanna S. Sundqvist, Eduardo Zorita, Gudrun Brattström & David Frank, “Northern Hemisphere Hydroclimatic Variability over the Past Twelve Centuries”, Nature 532 (2016): 94–98.
Luterbacher, J., Werner J.P., Smerdon, J.E., Barriopedro, D., Fernández-Donado, L., González-Rouco, F.J., Ljungqvist, F.C., Büntgen, U., Zorita, E., Wagner, S., Esper J., Frank, D., Barriendos, M., Bertolin, C., Bothe, O., Brázdil, R., Camuffo, D., Dobrovolný, P., Gagen, M., García-Bustamante, E., Ge, Q., Gómez-Navarro, J.J., Guiot, J., Hao, Z., Hegerl, G., Holmgren, K., Jungclaus, J.H., Klimenko, V.V., Martín-Chivelet, J., McCarroll, D., Pfister, C., Roberts, N., Schindler, A., Schurer, A., Solomina, O., Toreti, A., von Gunten, L., Wahl, E., Wanner, H., Wetter, O., Xoplaki, E., Yuan, N., Zanchettin, D., Zhang, H. & Zerefos, C. ”European Summer Temperatures since Roman Times”, Environmental Research Letters 11 (2016): 024001, doi:10.1088/1748-9326/11/1/024001.
Moilanen, Inka, “The Concept of the Three Orders of Society and Social Mobility in Eleventh-Century England”, English Historical Review 131 (2016): https://doi-org.ezp.sub.su.se/10.1093/ehr/cew419.
Pinto Costa, Paula, Luís Adão de Fonseca & Kurt Villads Jensen, “Military Orders Between Territorialization and Periphery from the 12th to the 16th Century: A Comparative Perspective on Portugal and Denmark”, Scandinavian Journal of History 41 (2016): 141–159.
Retsö, Dag, “Between Frugality and Prosperity: Standard of Living and Consumption Patterns of Castle Personnel in Early 16th Century Sweden”, The Journal of European Economic History 45 (2016).
Skoog, Martin, “Det andra slaget vid Hällaskogen 1464. Om krigföring och taktik i det senmedeltida Sverige”, Collegium Medievale 28 (2016): 105–144.
Yang, Fengmei, Naiang Wang, Feng Shi, Fredrik Charpentier Ljungqvist, Sen Zhao & Ting Liu, “The Spatial Distribution of Precipitation Over the West Qinling Region, China, AD 1470–2000”, Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology 443 (2016): 278–285.
Widgren, Mats, Tim Maggs, Anna Plikk, Jan Risberg & Maria H. Schoeman, “Precolonial Agricultural Terracing in Bokoni, South Africa: Typology and an Exploratory Excavation”, Journal of African Archaeology 14 (2016): 33–53.
Äikäs, Tiina & Marte Spangen, “New Users and Changing Traditions: (Re)Defining Sami Offering Sites”, European Journal of Archaeology 19 (2016): 95–121.

 

Scientific articles in anthologies and non-refereed journals

Andersson, Roger, “Vadstena”, in David Wallace (ed.), Europe: A Literary History 1348–1418. Volume I(Oxford: Oxford University Press, 2016): 611–626.
Bergqvist, Kim, “Makten och morale. Historieskrivning i det medeltida Spanien”, in Annika Sandén & Elisabeth Elgán (ed.), Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (Stockholm: Stockholm University Press, 2016): 19–42.
Cullhed, Anders, “Dante, Imagination, Shadows”, in Brian Møller Jensen, Marianne Pade, Anders Cullhed & Anders Hallengren (ed.), Fiction and Figuration in High and Late Medieval Literature (Rom: Edizioni Quasar, 2016): 93–106.
Eriksson, Bo, “Broccman i hushållsböckernas värld – tradition och innovation”, in Håkan Tunón (ed.), En fulständig Swensk Hus-hålds-bok af Reinerus Reineri Broccman: En handbok i gårds- och hushållskötsel från 1700-talets första hälft samt Broocmans världs och hushållsbok belyst i åtta artiklar av nutida forskare (Stockholm: Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, 2016).
Gejrot, Claes, “Original Value: On Diplomatics and Editorial Work”, in Elisabet Göransson, Gunilla Iversen, Barbara Crostini, Brian M. Jensen, Erika Kihlman, Eva Odelman & Denis Searby (ed.), The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 2016).
Hedström, Ingela, “Tradition, variation, contemplation. Bönböcker från svensk medeltid”, in Fredrik Heiding & Magnus Nyman (ed.), Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv (Skellefteå: Artos, 2016): 137–168.
Holm, Olof, “Hyveljärn eller samisk skinnskrapa? Ett gåtfullt eggverktyg från järnåldern”, Arkeologi i norr 15 (2016): 63–89.
Holm, Olof, “Jämtlands och Härjedalens dansk-norska länsherrar och fogdar 1601–1645”, in Olof Holm, Georg Hansson & Christer Kalin, (ed.), Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet, 2016): 277–286.
Holm, Olof, “Namnet Andersön i Storsjön i Jämtland – förhistoriskt eller medeltida?”, in Lars-Erik Edlund, Elzbieta Strzelecka & Thorsten Andersson (ed.), Mellannorrland i centrum. Språkliga och historiska studier tillägnade professor Eva Nyman (Umeå: Kungl. Skytteanska Samfundet, 2017): 257–266.
Holm, Olof, “Register över stands- och ämbetspersoner”, in Olof Holm, Georg Hansson & Christer Kalin, (ed.), Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet, 2016): 314–317.
Holm, Olof, “Stalotomterna, samerna och Hålogalands stormän”, Fornvännen 111 (2016): 201–204.
Jensen, Brian Møller, “A Modified Diplomatic Edition of Lectionarium Placentinum”, in Elisabet Göransson, Gunilla Iversen, Barbara Crostini, Brian M. Jensen, Erika Kihlman, Eva Odelman, Denis Searby (ed.), The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto: Ponticical Institute of Medieval Studies, 2016): 198–217.
Jensen, Kurt Villads, “Doktor Dampe og Koranens etik”, i Janus Møller Jensen & Carsten Selch Jensen (ed.), Krig, korstog og kulturmøder i 1700-tallet (Nyborg: Østfyns Museer, 2016): 143–171.
Jensen, Kurt Villads & Bregnsbo, Michael, “Introduction”, in Michael Bregnsbo & Kurt Villads Jensen (ed.), Schleswig Holstein: Contested Region(s) through History (Odense: University Press of Southern Denmark, 2016): 7–14.
Jensen, Kurt Villads, “Crusading at the End of the World: The Spread of the Idea of Jerusalem after 1099 to the Baltic Sea Area and to the Iberian Peninsula”, in Torben K. Nielsen & Iben Fonnesberg-Schmidt (ed.), Crusading on the Edge: Ideas and Practise of Crusading in Iberia and the Baltic Region (Turnhout: Brepols, 2016): 153–176.
Jensen, Kurt Villads, “Holy War – Holy Wrath! Baltic Wars Between Regulated Warfare and Total Annihilation Around 1200”, in Kirsi Salonen & Sari Katajala-Peltomaa (ed.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016): 227–250.
Jensen, Kurt Villads, Sari Katajala-Peltomaa & Kirsi Salonen, “Popes, Conversion, and Sainthood in Western Christianity”, in Kirsi Salonen & Sari Katajala-Peltomaa (ed.), Church and Belief in the Middle Ages: Popes, Saints, and Crusaders (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2016): 11–35.
Jonsson, Kenneth, “The English Monetary Reform c. 973 and Its Implications for Viking Studies”, in Val E. Turner, Olwyn A. Owen & Doreen J. Waugh (ed.), Shetland and the Viking world: Papers from the Proceedings of the Seventeenth Viking Congress (Lerwick: Shetland Heritage Publications, 2016): 293–300.
Karlsson, Johnny, “Ben- och hornhantverk i Birka och Sigtuna. Nätverk manifesterade i råvaruanvändning”, Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi (2016).
Kihlman, Erika, “The ‘Representative Text’: Editing Sequence Commentaries”, in Elisabet Göransson, Gunilla Iversen, Barbara Crostini, Brian M. Jensen, Erika Kihlman, Eva Odelman & Denis Searby (ed.), The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto: Ponticical Institute of Medieval Studies, 2016): 218–247.
Kitzler Åhfeldt, Laila, “Åsmund Kåresson – en sällskaplig runristare”, Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi (2016): 26–39.
Kuusela, Tommy, “An American Werewolf in Trelleborg: Representation of the Werewolf in Swedish Folk Belief and Popular Culture”, in Barbara Brodman & James E. Doan (ed.), The Supernatural Revamped: From Timeworn Legends to Twenty-First-Century Chic (Madison: Fairleigh Dickinson University Press, 2016): 83–96.
Kuusela, Tommy, “‘He Met His Own Funeral Procession’: The Year Walk Ritual in Swedish Folk Tradition”, in Tommy Kuusela & Giuseppe Maiello (ed.), Folk Belief and Traditions of the Supernatural (Copenhagen: Beewolf Press, 2016): 58–91.
Källström, Magnus, “Byzantium Reflected in the Runic Inscriptions of Scandinavia”, in Fedir Androshchuk, Jonathan Shepard & Monica White (ed.), Byzantium and the Viking world (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2016): 169–186.
Källström, Magnus, “Kungen, bryten och märket. Till tolkningen av runblocket U 11 vid Hovgården på Adelsö och något om runstenarnas placering”, Saga och Sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2015: 67–86.
Källström, Magnus, “Runor och runstenar i Stockholm”, in Susanne Thedéen & Torun Zachrisson (ed.), Stockholm före Stockholm. Från äldsta tid fram till 1300 (Stockholm: Stockholmia, 2016): 113–147.
Källström, Magnus, “Sven och Åsmund ristade rätta runor. Runstenar i Gästrikland”, Från Gästrikland. “Fornsaker” och nyare företeelser (2016): 4–45.
Källström, Magnus, “The Rune Carver Åsmund Kåresson and the Runic Tradition in Northern Sweden”, in Val E. Turner, Olwyn A. Owen & Doreen J. Waugh (ed.), Shetland and the Viking World: Papers from the Proceedings of the Seventeenth Viking Congress, Lerwick (Lerwick: Shetland Heritage Publications, 2016): 251–256.
Källström, Magnus, “Viking Age Runes”, in Gunnar Andersson (ed.), We Call Them Vikings (Stockholm: Historiska museet, 2016): 72–79.
Källström, Magnus, “Vikingatidens själ. Ett runord och den svenska missionshistorien”, in Daniel Andersson, Lars-Erik Edlund, Susanne Haugen & Asbjørg Westum (ed.), Studier i svensk språkhistoria 13. Historia och språkhistoria (Umeå: Institutionen för språkstudier, Umeå universitet, 2016): 151–165.
Källström, Magnus & Helmer Gustavson, “Runbleck från Sigtuna. Några nyfynd från Svarta jorden och museets magasin”, Situne Dei. Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi (2016): 14–25.
Källström, Magnus & John Wändesjö, “‘Fader, i dina händer lämnar jag min ande.’ Död och begraven centralt i Spånga”, in Anna Östling (ed.), Runstenarnas tid (Stockholm: Stockholms läns museum, 2016): 38–48.
Moilanen, Inka, “Retoriikka ja historian tulkinta”, in Kari Väyrynen & Jarmo Pulkkinen (ed.), Historian teoria: Lingvistisestä käänteestä mahdolliseen historiaan (Tampere: Vastapaino, 2016): 114–143.
Nordberg, Andreas & Frederik Wallenstein, “‘Laughing I Shall Die!’: The Transformations of Berserkers and Úlfheðnar in Old Norse Society”, in Peter Haldén & Peter Jackson (ed.), Transforming Warriors: The Ritual Organization of Military Force (New York: Routledge, 2016): 49–65.
Odelman, Eva, “A ’Semi-Critical’ Edition of the Model Sermon Collection Sermones moralissimi de tempore by Nicolaus de Aquaevilla”, in Elisabet Göransson, Gunilla Iversen, Barbara Crostini, Brian M. Jensen, Erika Kihlman, Eva Odelman, & Denis Searby (ed.), The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto: Ponticical Institute of Medieval Studies, 2016): 268–289.
Retsö, Dag, “Tidender i orons tid: Informationsförmedling under senmedeltiden”, in Annika Sandén & Elisabeth Elgán (ed.), Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (Stockholm: Stockholm University Press, 2016): 6–18.
Searby, Denis, “Sophonias”, in Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques: VI de Sabinillus à Tyrsénos (Paris: CNRS Editions, 2016): 473–477.
Searby, Denis, “Stéphanos d’Alexandrie”, in Richard Goulet (ed.), Dictionnaire des philosophes antiques: VI de Sabinillus à Tyrsénos (Paris: CNRS Editions, 2016): 563–579.
Sheiban, Hossein, “Kritiskt tänkande på andra villkor. Poeten Hāfez i medeltidens Persien”, in Annika Sandén & Elisabeth Elgán (ed.), Kunskapens tider. Historiska perspektiv på kunskapssamhället (Stockholm: Stockholm University Press, 2016): 128–156.
Wallenstein, Frederik, “Efterord”, in Mats Malm (trans.), Gísli súrssons saga (Stockholm: Bokförlaget Faethon, 2016): 113–164.
Wåghäll Nivre, Elisabeth, “Würdigung”, in Karin Cieslik, Helge Perplies & Florian Schmid (ed.), Materialität und Formation: Studien zum Buchdruck des 15. bis 17. Jahrhunderts. Festschrift für Monika Unzeitig (Bremen: Edition lumière, 2016): 11–16.

 

Editorial work (source texts)

Andersson, Roger (ed.), Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas uppenbarelser. Bok 2(Stockholm: Runica et Mediævalia, 2016).
Holm, Olof, Georg Hansson & Christer Kalin (ed.), Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601–1645 (Östersund: Jämtlands läns fornskriftsällskap och Landsarkivet, 2016).
Jensen, Brian Møller (ed.), Lectionarium Placentinum. Temporale. Pars hiemalis: Edition of a Twelfth-Century Lectionary for the Divine Office, 2 vols (Florence: SISMEL, 2016).

 

Editorial work (anthologies)

Bregnsbo, Michael & Kurt Villads Jensen (ed.), Schleswig Holstein: Contested Region(s) Through History (Odense: University Press of Southern Denmark, 2016).
Göransson, Elisabet, Gunilla Iversen, Barbara Crostini, Brian M. Jensen, Erika Kihlman, Eva Odelman & Denis Searby (ed.), The Arts of Editing Medieval Greek and Latin: A Casebook (Toronto: Ponticical Institute of Medieval Studies, 2016).
Jensen, Brian Møller, Barbara Crostini & Gunilla Iversen (ed.), Ars Edendi Lecture Series. Volume IV(Stockholm: Stockholm University Press, 2016).
Jensen, Brian Møller, Marianne Pade, Anders Cullhed & Anders Hallengren, (ed.), Fiction and Figuration in High and Late Medieval Literature (Rome: Edizioni Quasar, 2016).
Kuusela, Tommy & Giuseppe Maiello (ed.), Folk Belief and Traditions of the Supernatural (Copenhagen: Beewolf Press, 2016).

 

Reports and debates

Eyice, Mari, “Sixteenth Century Conference, Vancouver, 22–25 oktober 2015”, Historisk Tidskrift 2 (2016): 370–371.
Holm, Olof, “Materiell kultur och samisk etnicitet. En källkritisk kommentar till Hilde Rigmor Amundsen och Kristin Os”, Heimen 53:1 (2016): 96–99.
Holm, Olof, “Materiell kultur och samisk etnicitet. Replik till Hilde Rigmor Amundsen och Kristin Os”, Heimen 53:2 (2016): 227–231.
Källström, Magnus & Laila Kitzler Åhfeldt, “Runverket” [Årsberättelse från vissa forskningsföretag m.m. Verksamhetsåret 2015], Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2016: 207–208.

 

Doctoral theses

Karlsson, Johnny, Spill. Om djur, hantverk och nätverk i Mälarområdet under vikingatid och medeltid (Stockholm University: Department of Archaeology and Classical Studies, 2016).
Ljung, Cecilia, Under runristad hall. Vol. 1: Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige. Vol 2: Katalog över tidigkristna gravmonument. Stockholm Studies in Archaeology 67 (Stockholm: Explicare, 2016).
Spangen, Marte, Circling Concepts: A Critical Archaeological Analysis of the Notion of Stone Circles as Sami Offering Sites (Stockholm University: Department of Archaeology and Classical Studies, 2016).
Wahlsten Böckerman, Robin, The Metamorphoses of Education: Ovid in the Twelfth-Century Schoolroom (Stockholm University: Department of Romance Studies and Classics, 2016).

 

Popular scientific books

Eriksson, Bo, Monster. En världshistoria om det skrämmande (Stockholm: Natur & Kultur, 2016).

 

Popular scientific articles

Bergqvist, Kim, “Hellre död än vanärad: om ideologi, heligt krig och institutionalisering i det medeltida Spanien och Portugal”, in Mattias Hessérus & Peter Luthersson (ed.), Krig: tjugotvå försök (Stockholm: Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål, 2016): 11–19.
Jensen, Brian Møller, “Lost in a Roman Wilderness of Pain”, in Viby Gymnasium 2016. Årsbog og jubileumsskrift 50 (Århus, 2016): 18–21.
Jensen, Kurt Villads, “Eklektiskt men fundamentalt spännande om reformationen. Doften av rykande vekar. Reformationen ur folkets perspektiv”, in Fredrik Heiding & Magnus Nyman (ed.), Signum. Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle 8 (2016): 46–49.
Jonsson, Kenneth, “Vikingasilver: Djuped och Stige – två spännande skatter i norra Sverige”, (Härnösand: Murberget Västernorrland, 2016).
Källström, Magnus, “Himmelrike och sjömansliv – runfynden i Vrena kyrka”, Sörmlandsbygden (2016): 171–186.
Källström, Magnus, “Nyfunnen runsten i Norrby”, Glimtar från Haningebygden 4 (2016): 14–15.
Källström, Magnus, “Runstenarnas magi – på runstensjakt i Sigtuna”, Sigtunaguide (2016): 26–29.
Källström, Magnus, “Vardagens runor”, Sigtunaguide (2016): 32–33.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, “Nya perspektiv på nordisk järnålder och medeltid”, Aktuell om historia 1 (2016): 7–24.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, “Tydliga spår efter historiens extremväder”, Forskning & Framsteg 6 (2016): 50–55.
Ljungqvist, Fredrik Charpentier, “Klimatet i backspegeln”, Gaudeamus 3 (2016): 12–13.
Tjällén, Biörn, “Finnen, svensken och Irlands uppror”, Svenska Dagbladet, 25 March 2016.

 

Reviews

Bergqvist, Kim, “Normbrytande könsidentiteter under medeltiden” [Review of Lars Hermanson & Auður Mágnusdóttir (ed.), Medeltidens genus], Respons 6 (2016).
Holm, Olof, [Review of Anders Wepsäläinen, Stalotomterna. En kritisk granskning av forskningsläget rörande en omdiskuterad fornlämningstyp, Uppsala 2011], Fornvännen 111 (2016): 62–64.
Jensen, Kurt Villads, [Review of Steinar Imsen (ed.), Rex insularum: The King of Norway and His ‘Skattlands’ as a Political System c. 1260–c. 1450], Historisk tidsskrift 95 (2016): 311–314.
Kihlman, Erika, [Review of Erik Kwakkel, ed., Manuscripts of the Latin Classics 800–1200], Speculum 91 (2016): 517–518.
Myrberg Burström, Nanouschka, [Review of Elina Screen, Sylloge of Coins of the British Isles, Norwegian Collections, Part I (Vol. 65) & II (Vol. 66), Oxford University Press 2013 & 2015], Fornvännen 1 (2016): 66–68.

 

Bookmark and share