1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskare
  4. Disputerade forskare

Disputerade forskare

Föreståndare

Professor Kurt Villads Jensen
Historiska institutionen
kurt.villads.jensen@historia.su.se

 

Styrelseordförande

Professor Anders Andrén
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
anders.andren@ark.su.se

 

Research fellows
(Forskare som förlagt forskningsanslag vid centrum)

Professor Roger Andersson
Institutionen för svenska och flerspråkighet
roger.andersson@su.se

Fil.dr Robert Andrews
Historiska institutionen
robert.andrews@historia.su.se

Professor emeritus Olle Ferm
Historiska institutionen
olle.ferm@medeltid.su.se

Docent Gabriela Bjarne Larsson
Historiska institutionen
gabriela.bjarne.larsson@historia.su.se

Fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist
Historiska institutionen
fredrik.c.l@medeltid.su.se

Fil.dr Inka Moilanen
Historiska institutionen
inka.moilanen@historia.su.se

Fil.dr Margaretha Nordquist
Historiska institutionen
margaretha.nordquist@historia.su.se

Fil.dr. Maria Husabø Oen
Institutionen för kultur och estetik
maria.h.oen@arthistory.su.se

 

Disputerade medeltidsforskare med anknytning till Stockholms universitet

Fil.dr Elin Andersson
Kungliga biblioteket
elin.andersson@kb.se

Professor Anders Bengtsson
Romanska och klassiska institutionen
anders.bengtsson@su.se

Fil.dr Johan Berg
Kulturgeografiska institutionen
johan.berg@humangeo.su.se

Docent Ann-Cathrine Bonnier
Institutionen för kultur och estetik
acb.kyrkor@gmail.com

Fil.dr. Barbara Crostini
Romanska och klassiska institutionen
barbara.crostini@su.se

Professor Anders Cullhed
Institutionen för kultur och estetik
anders.cullhed@littvet.su.se

Docent Bo Eriksson
Historiska institutionen
bo.eriksson@historia.su.se

Docent Bo Franzén
Ekonomisk-historiska institutionen
bo.franzen@ekohist.su.se

Docent Per Förnegård
Romanska och klassiska institutionen
per.fornegard@su.se

Docent Claes Gejrot
Riksarkivet, Svenskt Diplomatarium
claes.gejrot@riksarkivet.se

Fil.dr Ingela Hedström
Riksarkivet, Svenskt Diplomatarium
ingela.hedstrom@riksarkivet.se

Fil.dr Olof Holm
Riksdagsbiblioteket
olof.holm@riksdagen.se

Professor emerita Gunilla Iversen
Romanska och klassiska institutionen
gunilla.iversen@su.se

Docent Ingmar Jansson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
ingmar.jansson@ark.su.se

Professor Kenneth Jonsson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
kenneth.jonsson@ark.su.se

Fil.dr. Johnny Karlsson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
johnny.karlsson@ofl.su.se

Docent Erika Kihlman
Romanska och klassiska institutionen
erika.kihlman@su.se

Docent Laila Kitzler Åhfeldt
Riksantikvarieämbetet
laila.kitzler.ahfeldt@raa.se

Statsheraldiker fil.dr Henrik Klackenberg
Riksarkivet
henrik.klackenberg@riksarkivet.se

Docent Magnus Källström
Riksantikvarieämbetet
magnus.kallstrom@raa.se

Professor Inger Larsson
Institutionen för svenska och flerspråkighet
inger.Larsson@su.se

Fil.dr Cecilia Ljung
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
cecilia.ljung@ark.su.se

Fil.dr Sofia Lodén
Romanska och klassiska institutionen
sofia.loden@su.se

Docent Nanouschka Myrberg Burström
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
nanouschka.burstrom@ark.su.se

Professor emeritus Janken Myrdal
Ekonomisk-historiska institutionen
janken.myrdal@ekohist.su.se

Docent Brian Møller Jensen
Romanska och klassiska institutionen
brian.jensen@su.se

Docent Andreas Nordberg
Religionshistoriska avdelningen
andreas.nordberg@rel.su.se

Professor Eva Odelman
Romanska och klassiska institutionen
eva.odelman@su.se

Fil.dr Jonatan Pettersson
Institutionen för svenska och flerspråkighet
jonatan.pettersson@su.se

Docent Dag Retsö
Ekonomisk-historiska institutionen
dag.retso@ekohist.su.se

Docent Jan Risberg
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi
jan.risberg@geo.su.se

Docent Sara Risberg
Riksarkivet, Svenskt Diplomatarium
sara.risberg@riksarkivet.se

Professor Denis Searby
Romanska och klassiska institutionen
denis.searby@su.se

Docent Hossein Sheiban
Historiska institutionen
hossein.sheiban@historia.su.se

Fil.fil. Martin Skoog
Historiska institutionen
martin.skoog@historia.su.se

Fil.dr. Marte Spangen
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
marte.spangen@ark.su.se

Professor emeritus Jan Svanberg
Institutionen för kultur och estetik

Fil.dr Biörn Tjällén
Historiska institutionen
biorn.tjallen@historia.su.se

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre
Avdelningen för tyska
elisabeth.waghall.nivre@tyska.su.se

Fil.dr Mia Åkestam
Institutionen för kultur och estetik
mia.akestam@arthistory.su.se

Bokmärk och dela