Doktorander

Fil.mag. Anna Andréasson
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
anna.andreasson@ark.su.se

Fil.mag. Florent Audy
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
florent.audy@ark.su.se

Fil.mag. Kim Bergqvist
Historiska institutionen
kim.bergqvist@historia.su.se

Fil.mag. Giorgio Basciu
Institutionen för svenska och flerspråkighet
giorgio.basciu@su.se

Fil.mag. Frédéric Elfver
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
frederic.elfver@ark.su.se

Fil.mag. Mari Eyice
Historiska institutionen
mari.eyice@historia.su.se

Fil.mag. Louise Faymonville
Institutionen för svenska och flerspråkighet
louise.faymonville@su.se

Fil.mag. Gwendolyne Knight Keimpema
Historiska institutionen
gwendolyne.knight@historia.su.se

Fil.mag. Eva-Marie Letzter
Historiska institutionen
eva-marie.letzter@historia.su.se

Fil.mag. Olov Lund
Ekonomisk-historiska institutionen
olov.lund@ekohist.su.se

Fil.mag. Jenny Nyberg
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
jenny.nyberg@ark.su.se

Fil.kand. Linda Qviström
Institutionen för arkeologi och antikens kultur
linda.qvistrom@ark.su.se

Fil.mag. Margareta Regebro
Religionshistoriska avdelningen
margareta.regebro@rel.su.se

Fil.mag. Per Gunnar Sidén
Historiska institutionen
per.gunnar.siden@historia.su.se

Fil.mag. Frederik Wallenstein
Religionshistoriska avdelningen
wallenstein@rel.su.se

Bokmärk och dela