1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskare

Forskare

Disputerade forskare och doktorander från 17 olika ämnesområden vid Stockholms universitet är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet.

Medeltida föreläsare.

Bokmärk och dela