1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. ”Något gammalt, något blått, något lånat, något fått”. Ädelmetalldepåer som livsbiografier från Skandinaviens yngre järnålder

”Något gammalt, något blått, något lånat, något fått”. Ädelmetalldepåer som livsbiografier från Skandinaviens yngre järnålder

Docent Nanouschka Myrberg Burström
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Ädelmetalldepåer av mynt och föremål, det vill säga silver- och guldskatter, är ett av viktigaste och mest spektakulära arkeologiska källmaterialen från den skandinaviska yngre järnåldern (cirka 400–1100 e.Kr.). Hundratals skatter har hittats i Sverige bara under de senaste tvåhundra åren, och projektet syftar framför allt till en ny och fördjupad förståelse för de föreställningar och sociala mönster utifrån vilka de tillkom. Projektets utgångshypotes är att depåerna representerar en människas eller släkts liv över längre tid, där de olika komponenterna i depån förknippas med olika händelser såsom arv, handelsfärder, brudgåvor eller liknande. Därför fokuserar projektet på sådana skatter som innehåller en blandning av mynt och smycken, och sådana med tydliga ”kluster” av en viss typ eller från en vis tid.

Jag arbetar utifrån ett tolkningsperspektiv som rör sig mellan de ”små” berättelserna i en mångfacetterad verklighet, och ett kulturhistoriskt sammanhang som gav förutsättningarna för hur denna verklighet kom att gestaltas. Föremål är laddade med social mening parallellt med sina praktiska funktioner, och i projektet vill jag söka förstå järnåldersmänniskans dubbla drivkrafter beträffande ekonomiska företeelser och objekt som också ger perspektiv på vår egen tids förhållande till dessa.

Projektet innehåller en metodisk del, som i första hand använder sig av sådana depåfynd som kunnat tas upp i preparat eller förhållandevis intakta. Syftet är att undersöka de inre stratigrafier och mikrostrukturer som kan ge information om hur det gick till när fyndet deponerades: om man återkommit flera gånger till platsen, om mynt och smycken ordnats eller sorterats, vilken typ av behållare som använts etcetera.

Bokmärk och dela