1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. Begreppstvillingar i Queen’s College 305, Oxford

Begreppstvillingar i Queen’s College 305, Oxford

Professor Anders Bengtsson
Romanska och klassiska institutionen

Begreppstvillingar av typen ”modig och tapper” förekommer ofta i den medeltida franskan. Exempel på detta finns redan i latinet. Handskrift 305 på Queen’s College i Oxford utgör dock ett särfall med sin väldigt höga frekvens. Mitt i en text (folio 151) tar en ny kopist vid som ständigt kompletterar sin text: om det redan finns ett synonympar i originaltexten läggs en tredje term till, om det finns tre termer i originalet, läggs en fjärde term till. Kopisten tenderar alltså att lägga till en term oavsett hur många det finns i originaltexten.

Vilka orsaker kan då ligga bakom den flitiga användningen av synonymer i denna handskrift? När den nye kopisten tar över arbetet från sin företrädare, är han kanske för ung och har ännu inte lärt sig hantverket. En annan möjlighet är att han på grund av sin oerfarenhet är alltför ivrig att förklara de olika orden. Inventeringen visar dock att det inte finns några belägg för att det ena ordet skulle vara ett inlån från latinet och att det andra ordet skulle vara ett arvord som användes för att öka förståelsen. De talrika förekomsterna får kanske tillskrivas en ung oerfaren kopist som i dag snarare skulle betecknas som en lärling…

Bokmärk och dela