En medeltida spegel

Fil.dr Bo Eriksson
Historiska institutionen

Dyalogus Creaturarum Moralizatus är en didaktisk djurbok som trycktes i den holländska staden Gouda 1480 och sedan spreds i upplagor på latin i flera länder. Den lübeckska boktryckaren Johann Snell tryckte 1483 en upplaga i Stockholm. Boken är illustrerad med 120 av originalet spegelvända kolorerade träsnitt som ackompanjeras av didaktiska berättelser och är den första tryckte boken i Sverige. I Erikssons studie spelar bilden en lika stor roll som texten i uttolkandet av djurens och de andra aktörernas (exempla) symboliska och ideologiska mening.

Boktrycket Dyalogus Creaturarum har använts förvånansvärt lite i forskningen. Internationellt har den i viss grad uppmärksammats men utan att ha ägnats något större intresse. Då den medtagits har den snarare uppfattats som senmedeltida nordeuropeisk kuriosa. I själva verket syftade boken till att förändra människan; att göra henne till en bättre kristen. Erikssons studie tar ett helhetsgrepp på boken. Hur ska Dyalogus förstås och tolkas? Vad sade den en gång i tiden sina läsare och åhörare? De många berättelserna lockar läsaren in i en symbolisk värld fylld av svunna drömmar om en moralisk ordning som aldrig hann – eller ens kunde – etableras och fulländas på denna jord, trots att hela samhället, ja, livet självt hängde på det, enligt kyrkans sätt att uppfatta och värdera människans plats i världen.

Bokmärk och dela