Krig och korståg

Professor Kurt Villads Jensen
Historiska institutionen

Hvordan blev krig forstået og argumenteret i middelalderen, især i højmiddelalderen? Udgangspunktet er de klassiske teorier om bellum justum fra Augustin til skolastikerne og senere, suppleret med radikaliseringen og den nye anvendelse af gammeltestamentlig ’udryddelsesteologi’ fra sidste halvdel af 1000-tallet. Nogle argumenter er formalistiske og principielt kontekstuafhængige, andre er følelser som fx vrede på Guds vegne og skifter ofte fra situation til situation. Begge former for argumenter begrundes teologisk, men anvendes i både teologiske, juridiske og historiske/skønlitterære tekster fra middelalderen.

 

Bokmärk och dela