1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. Öst-Väst: Intellektuella beröringspunkter mellan Persien och Västeuropa

Öst-Väst: Intellektuella beröringspunkter mellan Persien och Västeuropa

Professor Olle Ferm
Historiska institutionen

Docent Hossein Sheiban
Historiska institutionen

Projektet utgår från de livliga diskussioner som under senare tid förts om olikheter mellan öst och väst. Debatten har byggt på föreställningar om en absolut skillnad mellan Västeuropa och Främre orienten. Projektet skall bidra till denna debatt genom att jämföra den medeltida diskussionen om hur politisk och religiös makt bör organiseras och utövas. En debatt förekom alltså (här finns en likhet), men projektet syftar till att undersöka om det idémässigt fanns likheter mellan öst och väst. Utgångspunkten för undersökningarna är den kritik som enskilda framförde mot rådande ordning och de försvar som därvid mobiliserades. Syftet är att komma åt de normativa  föreställningar som bygger argumentationen bygger på. Källmässigt sker en koncentration på några persiska poeter - Mosharraf-addīn Moşleḩ Shīrāzī, Sa'dī (cirka 1210–1292), Nez̧ām-addīn 'Obayd Zākānī (cirka 1300–1370), och Shams-addīn Moḩammad Shīrāzī, Ḩāfez̧ (cirka 1315/1320–1389/1390) - och för Västeuropa på Giovanni Boccaccio (1313–1375) och Olaus Petri (1493–1552).

Morisk bild på domedagen.

Bokmärk och dela