1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. Översättningen av latinets absoluta ablativ och förekomsten av satsförkortningar under medelfranskan

Översättningen av latinets absoluta ablativ och förekomsten av satsförkortningar under medelfranskan

Professor Anders Bengtsson
Romanska och klassiska institutionen

Den fristående satsförkortningen är en ny språklig företeelse för perioden. Med utgångspunkt från läroexempel som « Le maistre lisant les enfans profitent, magistro legente pueri proficiunt » kan man anta att satsförkortningen kom in i språket via dessa och att den sedan kom att användas av översättare på kanslier. Spridningen av konstruktionen torde bero på att översättare och kopister kalkerade denna konstruktion under latiniseringen. I version II av Vie de sainte Geneviève är flera fall av den latinska förlagans absoluta ablativer direkt översatta till franska. Är den genomgripande latiniseringen orsaken till satsförkortningens förekomst i franska eller finns det andra orsaker?

Hövisk uppvaktning av kvinna.

Bokmärk och dela