Sakralisering av landskap

Professor Kurt Villads Jensen
Historiska institutionen

Den militære erobring af de vantros land var kun det første lille skridt på vej mod at omvende den lokale befolkning til kristendommen. Den måtte nødvendigvis blive fulgt op af en langsom, men radikal ændring af de fysiske omgivelser og af den mentale opfattelse af de fysiske omgivelser. Landskabet blev fyldt med nye symboler, der kom kors alle vegne. Ny arkitektur, nye lugte, nye farver og billedprogrammer blev introduceret, og kirkeklokker og salmesang ændrede lydbilledet totalt. Tidens rytme blev kristnet med nye helligdage og en lineær tidsopfattelse, der pegede mod dommedag. Projektet undersøger, hvordan landskabet blev ændret konkret, men også mentalt fra at være lokalt eller regionalt afgrænset til at blive en del af det store, kristne fællesskab.

 

Bokmärk och dela