Schackallegorier

Professor Olle Ferm
Historiska institutionen
olle.ferm@medeltid.su.se

Fil.dr Gösta Hedegård
Centrum för medeltidsstudier
gosta.hedegard@falkoping.net

Omkring år 1300 skrev dominikanen Jacobus de Cessolis en tidigt mycket spridd bok De ludo scaccorum, där han utnyttjar schackbrädet och dess pjäser för att diskutera hur olika grupper skall förhålla sig till varandra och samhället i stort. Tidigare dominerade en organologisk syn på samhället och dess grupper. Samhället uppfattades som en organism, där de olika delarna hörde ihop som organen i en människokropp. I och med att schackspelet och dess pjäser med sina bestämda drag blev utgångspunkt kom ett kontraktstänkande in i diskussionen om samhälle och politik. Cessolis bok gjorde stor succé och spreds både på latin och på olika folkspråk. En svensk version tillkom på 1400-talet och kallades Schacktavelslek.

Projektet har samarbetat med forskare i Tyskland, Frankrike och Förenta staterna, vilket resulterat i böckerna Chess and Allegory in the Middle Ages (Ed. Olle Ferm och Volker Honemann) och Daniel O’Sullivan (red.), Le beau jeu nottable: Chess in Medieval European Literature (Berlin: de Gruyter, under utgivning) och en förbättrad version av Jacobus Cessolis text av Gösta Hedegård. Texten kan laddas ned här i PDF-format.

 

Publikation

Ferm, Olle, ”Making Chess Politically and Socially Relevant in Times of Trouble in the Schacktavelslek”, i Daniel E. O’Sullivan (red.), Chess in the Middle Ages and Early Modern Age: A Fundamental Thought Paradigm of the Premodern World (Berlin: Walter de Gruyter, 2012): 45–62.

Ferm, Olle & Honemann, Volker (red.), Chess and allegory in the Middle Ages. A collection of essays (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2005).

Illustration av medeltida schackspel.

Bokmärk och dela