Sockenkyrkoprojektet

Fil.dr Johan Berg
Kulturgeografiska institutionen

Docent Ann-Catherine Bonnier
Institutionen för kultur och estetik

Professor emeritus Olle Ferm
Historiska institutionen

Fil.dr Mia Åkestam
Institutionen för kultur och estetik

Strax utanför Enköping i Uppland ligger Härnevi kyrka. Omkring 1480 utsmyckades den med kalkmålningar av kyrkomålaren Albertus Pictor. Målningarna är några av de märkligaste som Albertus och hans verkstad utfört. Projektet undersöker faktorer som påverkat dels lokaliseringen av de medeltida kyrkorna till vissa platser och bebyggelselägen, dels deras utformning. Fokus ligger just nu på Härnevi socken och kyrka, som är väl dokumenterade i skriftliga källor och äldre kartor. Den äldsta kyrkan var en träkyrka som låg i anslutning till en stormannagård och prästen ingick i stormannens hushåll. Gården med dess tillägor låg på en höjd. Runt gården och kyrkan organiserades sedan socknen. Prästgården och klockargården skildes ut först mot slutet av 1200-talet. Den nuvarande kyrkan är från andra hälften av 1400-talet.

Bokmärk och dela