Stockholm och dess omgivningar under medeltiden

Projektetet undersöker staden Stockholm inre utveckling och dess relation till omgivningen. För tillfället undersöks två medeltida lokaler på Södertörn: Hammersta och Årsta.

Hammersta borgruin på Södertörn, daterad till början av 1400-talet, är en märklig manifestation av makt i 1400-talets politiskt oroliga Sverige. Undersökningen av Hammersta är ett led i ett projekt som undersöker den lokala och regionala maktbasen för stormän i Stockholmsområdet under senmedeltiden. Projektet är ett samarbete mellan Centrum för medeltidsstudier och lärda myndigheter i huvudstaden: Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Länsmuseet, Länsstyrelsen och Stockholms medeltidsmuseum.

Museichef Solbritt Benneth
Stockholms medeltidsmuseum
(associerad till Centrum för medeltidsstudier)

Länsmuseichef Peter Bratt
Stockholms läns museum
(associerad till Centrum för medeltidsstudier)

Fil.mag. Frédéric Elfver
Numismatiska forskningsgruppen (NFG)

Professor emeritus Olle Ferm
Historiska institutionen

Intendent fil.dr Marcus Hjulhammar
Statens maritima museer
(associerad till Centrum för medeltidsstudier)

F.d. länsantikvarie Mats Jonsäter
Länsstyrelsen i Stockholms län
(associerad till Centrum för medeltidsstudier)

Statsheraldiker fil.dr Henrik Klackenberg
Riksarkivet

Museichef Hans-Lennart Ohlsson
Statens maritima museer
(associerad till Centrum för medeltidsstudier)

Docent Jan Risberg
Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi

Fil.dr Mia Åkestam
Konstvetenskapliga institutionen

Bokmärk och dela