1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning

Pågående forskning

Medeltidsforskningen är bred, både ämnesmässigt och tematiskt. Den förekommer inom ett tiotal ämnen som doktorandarbeten och som postdoktorala projekt och projekt bland seniora forskare. För närvarande finns nästan 20 doktorander med medeltidsämnen och ännu fler disputerade forskare. Tematiken är bred: språkliga studier rörande medeltida översättningspraktik, syntax, lexikografi, retorik, diplomatik, paleografi och editionsfilologi; litterära och filosofiska undersökningar av medeltida fiktionsteori, konstprosa och poesi, logik, teologi och politiskt tänkande; studier av medeltida konsthantverk, konstteori och byggnadskonst; undersökningar av det medeltida landskapet, dess organisation och de materiella resursernas utnyttjande.