1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Forskning
  4. Pågående forskningsprojekt
  5. Ordbok till de nordiska medeltidslagarna

Medieval Nordic Legal Dictionary (MNLD) – Ordbok till de nordiska medeltidslagarna

Projektet Medieval Nordic Legal Dictionary (MNLD) – Ordbok till de nordiska medeltidslagarna syftar till att skapa en nordisk-engelsk-nordisk ordbok över medeltida nordisk juridisk-kulturell terminologi. Den bygger på de cirka femton bevarade landskapslagarna och deras motsvarigheter från Norden samt de engelska översättningar av dessa som skapats i det pågående projektet Medieval Nordic Laws (MNL).

De medeltida lagarna utgör ett centralt och unikt källmaterial för såväl svensk som internationell forskning inom en rad vetenskaper som till exempel rättshistoria, rättsantropologi, kyrko- och religionshistoria, språkvetenskap, texthistoria, socialhistoria och genusvetenskap. MNLD kommer således att utgöra ett betydelsefullt bidrag till förståelsen av den medeltida kulturen, lagarna och lagspråket liksom för den nordiska rättsutvecklingen.

MNLD kommer således att fungera som ett koncentrerat historiskt juridisk-kulturellt uppslagsverk och kan komplettera och delvis ersätta Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid. Aldrig tidigare har ett specialiserat ordförråd från så många olika och ändå nära geografiska områden och besläktade språk samlats och presenterats för en internationell publik. Norden behandlas som en enhet avseende språk, kultur- och rättsförhållanden, vilket skiljer detta arbete från befintliga ordböcker och pågående lexikala projekt, och innebär ett nytänkande inom lexikografin.

Det finns inga engelskspråkiga uppslagsverk över medeltida nordiskt juridisk-kulturellt språk och befintliga nordiskspråkliga arbeten som i större utsträckning inkluderar detta språk är föråldrade. Genom MNLD skapas dessutom en internationell enhetlig terminologi för det nordiska medeltida lagspråket till nytta för såväl forskare med begränsad kunskap i de nordiska språken, som nordiska forskare som skriver om medeltida nordiska rättsliga och kulturella förhållanden på engelska och därmed når en internationell publik. MNLD kommer att bli normgivande inom forskningsområdet och för översättningar.

Ordboksarbetet utförs av en grupp bestående av lexikografer och experter på nordiskt medeltida lagspråk i samarbete med historiker och internationell juridisk expertis.

Projektledare: Professor Inger Larsson (Stockholms universitet). Biträdande projektledare: Professor Stefan Brink (Aberdeen University).
Redaktörer: FD Ulrika Djärv (Stockholms universitet), PhD Jeff S. Love, (Cambridge, Köpenhamn, Stockholms universitet), PhD Christine Peel (University College, London), Docent Erik Simensen (Oslo Universitet).
Experter: Professor Thomas Lindkvist (Göteborgs universitet), professor Ditlev Tamm (Köpenhamns universitet, professor David J. Ibbetson, (Cambridge university)

Projektet finansieras av Vetenskapsrådet.

Bokmärk och dela