1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Kurt Villads Jensen
  4. Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten

Professor Kurt Villads Jensen
Historiska institutionen
kurt.villads.jensen@historia.su.se

 

Vetenskapliga böcker

Radulf skrift om den åndelige kalk eller hellige gral, sammen med Torben Bramming, Ribe: Tårnborg 2014. 128 sider.

For de tørster nemlig uophørligt efter de kristnes blod : Kristne middelalderlige skrifter om islam. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2013. 292 sider.

Korstog ved verdens yderste rand. Danmark og Portugal ca.1000 til ca. 1250. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2011. 611 sider.

Taani Ristisõjad. Sõda ja misjon Läänemere ääres. Sammen med John H. Lind, Carsten Selch Jensen og Ane L Bysted; med efterord af Linda Kaljundi. Tallinn: Argo 2007. 422 sider. Oversættelse til estisk af Danske Korstog, 2. udg. 2006.

Danske korstog. Krig og mission i Østersøen. Sammen med Ane Bysted, Carsten Selch Jensen, John Lind. København: Høst og Søns Forlag 2004. 404 sider. 2. reviderede udgave 2006.

 

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter

Pinto Costa, Paula, de Fonseca, Luís Adão & Jensen, Kurt Villads, ”Military Orders Between Territorialization and Periphery from the 12th to the 16th Century. A comparative perspective on Portugal and Denmark”, Scandinavian Journal of History 41 (2016): 141–159.

”Løse skud i bøssen. Niels Lund og armbrøsten”, i Historisk Tidsskrift 112, 260–265.

“Large Castles and large War Machines in Denmark and the Baltic around 1200 – an early Military Revolution?”, Revista de História das Ideias 30, 2009, 179–199.

”Militæranlæg og store slag – Fra Danevirke til Bråvallaslaget,” Rubicon 17, 2009, 22–30.

”Samtidighed og forsinkelser i Danmarkshistorier.” side 137–142 i ”Debat: Danmarkshistoriens udfordringer”, Historie 2008, 130–156.

”Life of Brian – som historieteoretisk og eksistentielt hovedværk.” Rubicon 14,4, 2006, 17–27.

”En god historie – Nogle simple og banale overvejelser om historiefortællingens struktur,” Rubicon 13,1, 2005, 50–58.

”Fortæl, fortæl – Om at formidle historie,” Rubicon 13,1, 2005, 59–64.

”Johannitere og korstog i Danmark i 1100-tallet. En replik til Thomas Heebøll-Holm,2” 1066 – Tidsskrift for historie 34:4, 2004, 43–45.

”Ordet viking og dets betydning i vikingetiden,” Rubicon 12,2, 2004, 5–14.

”Coimbra Universitet – tradition for fornyelse,” Rubicon 11,2, 2003, 108–121.

”Saxo for folket. Ny oversættelse af dansk histories vigtigste værk,” Rubicon 10, 4, 2002, 10–21.

”Hvad man skal vide, når man vil krydse trolde og orker,” Rubicon 10,3, 2002, 35–42.

”Det blodige martyrium. Franciskansk mission fra Marrakesh til Peking i 1200- og 1300-tallet”. Fønix 2002, 38–67.

”Communicating Crusades and Crusading Communications in the Baltic Region” Scandinavian Economic History Review 49,2, 2001, 5–25 (sammen med Carsten Selch Jensen og John H. Lind).

”Devils, Noble Savages and The Iron Gate. Thirteenth-Century European Concepts of the Mongol,” Bulletin of International Medieval Research 6, 2000, 1–20.

”Thi ath alle som tage swerd/ de skulle dø met swerd. Matt. 26,52 hos Augustin, Innocens III og danske middelalderhistorikere,” Fønix 24, 2000, 66–78.

”Temaer i korstogshistorien. Et historiografisk rids,” Den Jyske Historiker 89, 2000, 8–29.

”Danmark som en korsfarerstat,” Den Jyske Historiker 89, 2000, 48–67.

”Pavelig korstogspolitik og Skandinavien,” Rubicon 7, 1999, 19–25.

”Den hvide race og den danske jord,” Historie 1998, 91–103.

”Middelalder på Internettet,” Rubicon 5, 1997, 30–35.

”Historikere og Bibelen,” Zenith 2, 1996, 47–60 (sammen med Merete Harding).

”Encyklopædier,” 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 1995 (sammen med Merete Harding).

”Robert Holkot’s Questio on killing infidels. A reevaluation and an edition,” Archivum Fratrum Praedicatorum 1993, 207–28.

”Bellum Justum i 1200-tallets vesteuropæiske tænkning og kirkens fred,” Historisk Tidsskrift 93, 1993, 29–46.

”Kristne og islamiske fælleskaber i middelalderen,” 1066. Tidsskrift for Historisk Forskning 1992, 3–12.

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

Jensen, Kurt Villads, ”Creating a crusader saint: Canute Lavard and others of that ilk”, i John Bergsagel, David Hiley & Thomas Riis (red.), Of chronicles and kings: national saints and the emergence of nation states in the high middle ages (Köpenhamn: The Royal Library, 2015): 51–72.

Jensen, Kurt Villads, ”Rupture and legitimacy in Scandinavia (11th–15th centuries)”, i Flocel Sabaté & Maite Pedrol, Ruptura i legitimació dinàstica a l'edat mitjana: reunió científica XVII Curs d’Estiu Comtat d'Urgell, celebrat a Balaguer els dies 4, 5 i 6 de juliol de 2012 (Lleida: Pagès, 2015): 187–204.

”Physical exterminantion of physical sin – remarks on theology and mission in the Baltic region around 1200”, Sacred space in the state of the Teutonic Order in Prussia, ed. Jarosław Wenta med Magdalena Kopczyńska, Torun: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2013, 87–99.

”Introduction”, Monastic Culture. The Long Thirteenth Century. Essays in Honour of Brian Patrick McGuire, ed. Lars Bisgaard, Sigga Engsbro, Kurt Villads Jensen, Tore Nyberg, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014, 7–11.

”A Cistercian Sermon Collection from Løgum”, Monastic Culture. The Long Thirteenth Century. Essays in Honour of Brian Patrick McGuire, ed. Lars Bisgaard, Sigga Engsbro, Kurt Villads Jensen, Tore Nyberg, Odense: Syddansk Universitetsforlag 2014, 81–100.

”Bring dem Herrn ein blutiges Opfer. Gewalt und Mission in der dänischen Ostsee-Expansion des 12. und 13. Jarhunderts”, Schwertmission. Gewalt und Christianisierung im Mittelalter, ed. H. Kamp & M. Kroker, Paderborn, München, Wien, Zürich: Ferdinand Schöningh 2013, 139–157.

”Schleswig as Contested Place”, Kurt Villads Jensen & Michael Bregnsbo, Contested Places, ed. Anne Magnussen, Peter Seeberg, K. Sinclair & Nils Arne Sørensen, Odense: University Press 2013, 155–178.

”Introduction”, sammen med Kirsi Salonen og Torstein Jørgensen, Medieval Christianity in the North. New Studies, ed. Kirsi Salonen, Kurt Villads Jensen & Torstein Jørgensen, Turnhout: Brepols 2013, 1–6.

”Martyrs, total War, and Heavenly Horses: Scandinavia as Centre and Periphery in the expansion of Medieval Christendom”, Medieval Christianity in the North. New Studies, ed. Kirsi Salonen, Kurt Villads Jensen & Torstein Jørgensen, Turnhout: Brepols 2013, 89–120 .

”Crusading and Christian Penetration into the Landscape: The New Jerusalem in the Desert after c. 1100”, Sacred Sites and Holy Places. Exploring the Sacralization of Landscape through Time and Space, ed. Sæbjørg Walaker Nordeide & Stefan Brink, Turnhout: Brepols 2013, 215–236.

”Cultural Encounters and Clash of Civilisations. Huntington and Modern Crusading Studies”, Cultural Encounters during the Crusades, ed. Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen, Helle Vogt, Odense: University Press 2013, 15–26.

”Introduction”, Cultural Encounters during the Crusades, ed. Kurt Villads Jensen, Kirsi Salonen, Helle Vogt, Odense: University Press 2013, 7–14.

”Das dänische Imperium. Idee und Konzept – und einige Beispiele aus dem Mittelalter”, 1200 Jahre Deutsch Dänische Grenze, ed. Steen Bo Frandsen, Martin Krieger, Frank Lubowitz, Neumünster: Wachholtz Verlag, 125–134.

”San Cataldo – i midten af Middelhavet”, San Cataldo – et adeligt nonnekloster på Amalfikysten, red. Bente Lange, Marianne Pade, Lene Waage Petersen, København: Billedkunstskolernes Forlag 2013, 31–55.

“Bigger and Better. Arms Race and Change in War Technology in the Baltic in the Early Thirteenth Century”, Crusading and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier. A Companion to the Chronicle of Henry of Livonia, ed. Marek Tamm, Linda Kaljundi, and Carsten Selch Jensen, London 2011, 245–264.

“Submission – om kristendom og islam og den augsburgske trosbekendelse”, i Troens vovemod – at præsentere og repræsentere kristendommen. Til Niels Henrik Arendt, Haderslev 2010, 95–100.

”Sacralization of the Landscape: Converting Trees and Measuring Land in the Danish Crusades against the Wends”, The Clash of Cultures on the Medieval Baltic Frontier, ed. Alan V. Murray. Farnham: Ashgate 2009, 141–150.

”Realiseret næstekærlighed. Teologi og politik bag korstogene.” Retfærdig krig. Om legitimeringer af krig og voldsudøvelse i historien, red. Carsten Selch Jensen. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006, 67–85.

Jerusalem in the North. Denmark and the Baltic Crusades, 1100–1522. Turnhout: Brepols 2012. 393 sider. Sammen med John Lind, Ane Bysted og Carsten Selch Jensen. Revideret oversættelse til engelsk af Danske Korstog, 2. udg. 2006.

“Klostre og korstog. Kolonisering og landskabsomvendelse i 1100-tallet.” Tidlige klostre i Norden før 1200, red. Lars Bisgaard & Tore Nyberg. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006, 77–95.

”Blider og belejringsmaskiner i Norden omkring 1200”.” Krig fra først til sidst. Festskrift til Knud J.V. Jespersen, udg. Lars Bisgaard, Michael Bregnsbo, Finn Stendal Pedersen, Aage Trommer. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006, 59–73.

”Broderliste, Vederlov og Holger Danske.” Broderliste, Broderskab, Korstog. Bidrag til opklaringen af en gåde fra dansk højmiddelalder, red. Janus Møller Jensen. Odense: Syddansk Universitetsforlag 2006, 203–214.

”Introduction,” Medieval History Writing and Crusading Ideology, ed. Tuomas M.S. Lehtonen and Kurt Villads Jensen with Janne Malkki and Katja Ritari. Helsinki: Finnish Literary Society 2005, 16–33 (=Studia Fennica. Historica; 9)

”Crusading at the Fringe of the Ocean. Denmark and Portugal in the Twelfth Century,” Medieval History Writing and Crusading Ideology, ed. Tuomas M.S. Lehtonen and Kurt Villads Jensen with Janne Malkki and Katja Ritari. Helsinki: Finnish Literary Society 2005, 195–204 (=Studia Fennica. Historica; 9)

”Imitatio Christi i den grad. Korstogene som en spirituel rejse,” Undervejs mod Gud. Rummet og rejsen i middelalderlig religiøsitet, red. Mette Birkedal Bruun & Britt Istoft. København: Museum Tusculanums Forlag 2004, 46–65.

”Danske korstog før og under korstogstiden,” Ett Annat 1100-tal. Individ, kollektiv och kulturella mönster i medeltidens Danmark, red. Peter Carelli, Lars Hermanson & Hanne Sanders. Stockholm: Makadam 2004, 246–283.

”Korstog og kolonisering. Ideologi og praksis i skandinaviske krige i højmiddelalderen,” Krigsføring i middelalderen. Strategi, ideologi og organisasjon ca. 1100– 1400, red. Knut Peter Lyche Arstad. Oslo: Forsvarsmuseet 2003, 129–145.

”Knudsgilder og korstog,” i Gilder, lav og broderskaber i middelalderens Danmark, udg. Lars Bisgaard og Leif Søndergaard. Odense: Universitetsforlag 2002, 63–88.

”Pope Innocent III and Denmark,”i Innocenzo III. Urbs et orbis.a cura di Andrea Sommerlechner, ISIME e Società romana di storia patria, Roma 2002, (= Nuovi studi storici;55), s. 1133–1168 (sammen med Torben K. Nielsen).

”The Blue Baltic Border of Denmark in the High Middle Ages: Danes, Wends and Saxo Grammaticus,” i Medieval Frontiers: Concepts and Practices, udg. David Abulafia og Nora Berend, Aldershot: Ashgate 2002, s. 173–193.

”Histories vinkel,” i Dansk som videnskabssprog i en globaliseret verden. Arbejdspapir fra Årsmøde for stipendiater ved Danmarks Humanistiske Forskningscenter, København: Danmarks Humanistiske Forskningscenter 2002, 48–52.

”Denmark and the Second Crusade: The formation of a crusader state?” The Second Crusade, Scope and Consequences, ed. J. Phillips and M. Hoch. Manchester University Press 2001, 164–179.

”Introduction” Crusade and conversion on the Baltic Frontier 1150–1500, ed. Alan Murray, Ashgate 2001, xvii–xxv.

”A Knight in Town,” Medieval Spirituality in Scandinavia and Europe. A Collection of Essays in Honour of Tore Nyberg, ed. Lars Bisgaard, Carsten Selch Jensen, Kurt Villads Jensen, John Lind, Odense: University Press, 2001, 139–144.

”9. april 1241. Danmark og det mongolske verdensrige,” En anden historie. Ni alternative Danmarkshistorier, ed. Rasmus Dahlberg. København: Aschehoug 2001, 11–27.

”Historie er en systematisk genbrugsbutik,” Videnskabelighed: Femten portrætter, udg. Elisabeth Vestergaard, Dan Flemming Nikolaj Mouridsen. Aarhus: Analyseinstitut for Forskning, 2001, 95–105.

”Denmark and the Crusading Movement. The integration of the Baltic Region into Medieval Europe,” Ships, Guns and Bibles in the North Sea and the Baltic States, c. 1350–c.1700, ed. A.I. Macinnes, T. Riis and F.G. Pedersen. East Linton: Tuckwell 2000, 188–205.

”Saxos grænser: dehumaniseringen af venderne,” Danmark og venderne, udg. Carsten Selch Jensen, Odense 2000, 1–8.

”Ricold of Monte Croce (d. 1320); William of Tripoli (fl. late 1200s),” Trade, Travel, and Exploration in the Middle Ages. An Encyclopedia, ed. John Block Friedman, Kristen Mossler Figg. New York: Garland 2000, 520–521; 648–649.

”Korstogstanken i dansk senmiddelalder,” Danmark og Europa i Senmiddelalderen, red. Per Ingesman og Bjørn Poulsen, Århus: Universitetsforlaget, 2000, 39–63.

Hellere fanden selv end Erik på tronen. Konflikten mellem Jens Grand og Erik Menved 1294–1302, Odense: Universitetsforlag 1999 (med Benedicte Fonnesbech-Wullf, Bo Fritzbøger, Mikael Kræmmer og Martin Palsgaard).

”Jøderne i Anders Sunesens Hexaëmeron. Et forsøg på at overfortolke en tekst,” Anders Sunesen og verden, udg. Kurt Villads Jensen, Odense 1998.

”Myten om den ny studentertype. For en alternativ kærlighedspædagogik,” Mod en ny videnskabelig dannelse, red. Anne Marie Mai et al., Odense 1997.

”Christian Reading of the Quran before and after 1300”, i Rapports entre Juifs, Chrétiens et Musulmans: Eine Sammlung von Forschungsbeiträgen, udg. Johannes Irmscher, Amsterdam 1995, 173–178.

”Andreas Wøldikes prædikener i Store Heddinge omkring 1800,” Store Heddinge før og nu 3, red. Viggo Buck m.fl., Store Heddinge 1995, 65–77.

”Muslimer og mongoler. Forgængernes autoritet i beskrivelsen af fremmede,” Autoritet i middelalderen, udg. Brian Patrick McGuire, København: C.A. Reitzel 1991, 95–116.

”Djævle eller ædle vilde. Europæerne, mongolen og jernporten,” Europa og de fremmede i Middelalderen, red. Kurt Villads Jensen, København: C.A. Reitzel 1989, 135–50.

”Nogle vesteuropæeres syn på fremmede i 1200-tallet,” Iran, Islam og Vesten i middelalderen, red. Kurt Villads Jensen, København 1987, 17–26 [med parallel oversættelse til farsi] (genoptrykt i Et levende samfund, København 1987, 88–101).

”Riccoldo da Monte Croce. Pilgrim og missionær i Mellemøsten i slutningen af 1200-tallet,” Mennesker i Danmarks og Europas middelalder, red. Brian Patrick McGuire, Kirsten Grubb Jensen og Kurt Villads Jensen, København: C.A. Reitzel 1986, 38–61.

Populärvetenskapliga böcker

Politikens Bog om Korstogene. København: Politikens forlag 2005. 249 sider. Udkom i Gyldendals bogklub, 2006. Udkom som lydbog, indtalt af Fjord Trier Hansen. Odense: Audioteket 2006. Udkom i norsk oversættelse, Cappelens forlag, 2006.

Det Danske Imperium – storhed og fald. Sammen med Michael Bregnsbo. København: Aschehougs forlag 2004. 256 sider. 2. reviderede oplag 2005. Udkom som lydbog, indtalt af Jette Mechlenburg, Odense: forlaget Den grimme ælling, 2005. 12 cd/bånd.

Kristne temaer om islam gennem tiden, Bogense 1995.

Populärvetenskapliga artiklar

Sicilien, riget i midten”, Sfinx 2014, 57–62.

”Jordan og korsfarerne – trafikknudepunkt og hellig geografi”, Sfinx 35, 2012, 90–95.

”Danmarks krigshistorie før 1600,” i Danmarks Krigshistorie, red. Ole Frantzen og Knud J.V. Jespersen. København: Gad 2008, bd. 1, 20–155.

”Middelalder.” Danmarks Historie. Fra gravhøj til globalisering, red. Rasmus Dahlberg. København: Samvirke bøger 2007, 20–37.

”Middelalder.” Samvirke 2007, 2, 44–49.

”Middelalderen i EU – centrum og periferi.” Passepartout – Skrifter for kunsthistorie 25, 2005, 43–55.

Navne i Danmarkshistorien. 1000 Kvinder og mænd fra Danmarks Historie, Kurt Villads Jensen m.fl. København: Gyldendals Leksikon 2004. De fleste artikler om personer før 1500.

Danmarks konger og dronninger, Lars Bisgaard m.fl. København: Gyldendals leksikon 2004, 44–132 (med få undtagelser)

”Korstog omkring Østersøen,” Mare balticum. Myte, historie, kunst i 1000 år, udg. Nationalmuseet, København 2002, 47–58.

”Ved verdens yderste rand,” Humaniora 16,2 2001, 23–27.

”Jens Grand som vidne i Lübeck,” Siden Saxo 18, 2001, 30–35.

”De fem martyrer,” Sfinx 24, 2001, 51–54.

”Myten om prins Svend,” Skalk 2001,2, 20–25.

”Jens Grand og Lübeck. En ny kilde til dansk middelalderhistorie,” Danske Magazin, 1999, 209–228.

”Navnet Ringsted,” Skalmejen 15, 3, 1999, 3–8.

”Den arabiske rejse i middelalderen,” Den Arabiske Rejse. Danske forbindelser med den islamiske verden gennem 1000 år. Århus: Forhistorisk Museum Moesgård, 1996, 19–29 (også i engelsk oversættelse).

”Kristen polemik mot judarna,” Dopet eller döden. Judiskt liv i det medeltida Spanien.Red. Hanne Trautner Kromann og Salomon Schulman. Stockholm: Symposion 1996. 75–83.

”War against Muslims according to Benedict of Alignano, OFM,” Archivum Franciscanum Historicum 89, 1996, 181–195.

”Magt og autoritet i islam. Sunni versus Shia,” Udsyn juli 1994, 14–16.

”Munkenes tegnsprog i middelalderen,” Døvebladet 1993, 14–16.

”Kristen polemik mod jøderne. Et eksempel fra 1200-tallet,” Semiramis 2, 1992, 56–75.

”Middelalderens genkomst,” Højskolebladet 1991, 245–52.

”Drabet på Djengis. Om tanken om nomader i europæisk historie,” Medlemsblad for Orientalsk Forum 10, 1990, 7–13.

”Djengis Khan. En historisk myte,” Semiramis 1, 1990, 53–74.

”Mission og korstog,” Sfinx 1987, 115–22.

”Haphochromis multicolor – den lille mundruger.” Akvariebladet 1971, 89–90.

Recensioner

Jensen, Kurt Villads, [Recension av Rita George-Tvrtkovic, A christian pilgrim in medieval Iraq: Riccoldo da Notecroce's encounter with Islam], Crusades 14 (2015): 256–258.

”Lars Hermanson, Släkt, vänner och makt. En studie av elitens politiska kultur i 1100-talets Danmark. Göteborg: Historiska Institutionen 2000,” opponentrecession, Historisk Tidskrift (svensk) 2002, 515–523.

Redaktörskap

x


Bokmärk och dela