Om Webbplatsen

Webbplatsen är uppbyggd med de sju ingångarna ovan. Till det kommer en kortare information på engelska överst på sidan.

Eventuella frågor besvaras av den redaktör som anges längst ner på varje sida. Övriga frågor och frågor kring struktur och funktion skickas till sekreterare@medeltid.su.se

Bokmärk och dela