1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Om Centrum för medeltidsstudier
  4. Aktuella publikationer och arrangemang

Aktuella publikationer och arrangemang

Ny bok på engelska om korstågen

Professor Kurt Villads Jensen, föreståndare för Centrum för medeltidsstudier, har just kommit ut med boken Crusading at the Edge of Europe. Denmark and Portugal c. 1000–c. 1250 (Routledge, 2016: 384 sidor). Det är den första systematiska jämförelsen på engelska av Danmark och Portugal under högmedeltiden och hur de två länderna blev starka kungariken och betydelsefulla internationella makter genom att båda medverka i korstågsrörelsen. Boken följer de stora militära kampanjerna, kungarna och korsfararna i Danmark och Portugal och jämför krigsteknologi och kortågsideologi, och betonar hur länderna lärde sig av varandra och blev alltmer militariserade.

 

Ny populärvetenskaplig översikt över nordisk historia från folkvandringstid till reformation

Fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist har just publicerat den boken Den långa medeltiden. De nordiska ländernas historia från folkvandringstid till reformation (Stockholm: Dialogos Förlag, 2015: 312 sidor). Boken är en lättläst exposé över den politiska, ekonomiska, sociala och kulturella utvecklingen i Norden från 500-tal till 1500-tal med utgångspunkt i de senaste rönen från arkeologisk och historisk forskning. I boken behandlas allt från framväxten av nordiska kungariken och städer till jordbrukets och konsthantverkets utveckling och människors hälsa under forna tider.

 

Ny utgåva av birgittinska texter

Gejrot, Claes (red. & övers.), The Martiloge of Syon Abbey. The Texts Relevant to the History of the English Birgittines (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2015).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny bok av Anders Cullhed

Cullhed, Anders, The Shadow of Creusa. Negotiating Fictionality in Late Antique Latin Literature (Berlin & Boston: De Gruyter, 2015): 703 sidor.

 

Professor Kurt Villads Jensen blir ny föreståndare för centret

Rektor beslutade den 7 maj att, efter förslag från centrets styrelse, utse professor Kurt Villads Jensen, Historiska institutionen, till ny föreståndare för Centrum för medeltidsstudier från och med första 1 juli 2015.

 

Bokmärk och dela
Medeltida manuskript.