Kalendarium

Medeltidsseminariet

Centrum för medeltidsstudier organiserar det tvärvetenskapliga medeltidsseminariet vid Historiska Institutionen. Seminariet erbjuder en plattform för samarbete mellan olika discipliner och ger en möjlighet att presentera nya publikationer, projekt och pågående forskning. Seminarier är öppna för allmänheten, ingen anmälning krävs. Välkommen!

Tid: 15.00-17.00. Plats: D900, Historiska institutionen, Stockholms universitet.

 

Program för våren 2019

Måndag 28 januari 

Alexander Andrée (Medieval Latin, University of Toronto): Bokslukaren i Paris och det medeltida klassrummets gåtfulla marginaler

Måndag 4 februari

Felicitas Schmieder (History, FernUni Hagen): Geography of Salvation as a Concept to Understand Medieval Mappae Mundi

Onsdag 13 februari kl. 10-12 (NB datum och tid!)

Kurt Villads Jensen (History, SU): Crusader Jerusalem I: The Massacre of the 1099 Conquest: Cleansing the World of Sin in the Blood of the Lamb

Måndag 18 februari

Tim Bolton (Manuscript studies, Honorary Fellow of Aberdeen and Cardiff universities): Violence, Success, Royal Status and Imperial Ambition: King Sven Estridsson of Denmark (d. 1076) and His Court Poet

Onsdag 27 februari kl. 10-12 (NB datum och tid!)

Kurt Villads Jensen (History, SU): Crusader Jerusalem II: Building Heaven on Earth: Ecclesiastical, Secular, and Military Architecture in the Crusader Kingdom c. 1099–1187

Måndag 4 mars

Tommy Kuusela (Institutet för språk och folkminnen, Uppsala universitet): ”Med trollkvist slår jag dig”: Förbannelser och fördärvande trolldom i fornnordisk religion och skandinavisk folktro

Måndag 18 mars

Pierre Courroux (Literature and Nordic studies, Oxford University): The Boldness of Knights in Battles: Study and Evolution of a Commonplace in French and English Medieval Chronicles (c. 1150–c. 1450)

Måndag 25 mars

Leszek Gardela (Department of Scandinavian Languages and Literatures, University of Bonn): Warriors of the Flying Serpent: West Slavic Elites in the Viking World

Måndag 8 april

Jana Fantysová (Masaryk Institute and Archive of the Academy of Sciences): Dealing with the Trauma of Conflict: Guillaume de Machaut’s Writings for John the Blind, King of Bohemia and Count of Luxembourg

Måndag 29 april

Helen F. Leslie-Jacobsen (Department of Linguistic, Literary and Aesthetic Studies, University of Bergen): The Codicological Contexts of Norwegian Law in the Middle Ages

Måndag 13 maj (NB plats: auditorium i Gula villan!)

Alan Murray (Centre for Medieval Studies, Leeds University): From Mass Combat to Courtly Spectacle: The Development of Tourneys, Jousts and Pas d'Armes (12th–16th Centuries). With Postseminar.

Måndag 20 maj

Sara Ellis Nilsson (Linnéuniversitetet och Lunds universitet): Kartläggning av medeltida helgonkulter och levd religion i det medeltida Sverige och Finland: ett nytt, interdisciplinärt digitaliseringsprojekt

Bokmärk och dela
Medeltida manuskript.