1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Om oss
  4. Medeltidsrådet

Medeltidsrådet

Professor Anders Andrén
Institutionen för arkeologi och antikens kultur

Professor Anders Bengtsson
Romanska och klassiska institutionen

Fil.dr Pia Bengtsson Melin
Statens Historiska Museum

Fil.dr Johan Berg
Kulturgeografiska institutionen

Professor Olof Sundqvist
Religionshistoriska avdelningen

Professor Anders Cullhed
Institutionen för kultur och estetik

Docent Bo Franzén
Ekonomisk-historiska institutionen

Docent Claes Gejrot
Riksarkivet

Docent Björn Gunnarson
Institutionen för naturgeografi

Doktorand Gwendolyne Knight Keimpema (doktorandrepresentant)
Historiska institutionen

Docent Erika Kihlman
Romanska och klassiska institutionen

Docent Magnus Källström
Riksantikvarieämbetet

Docent Gabriela Bjarne Larsson
Historiska institutionen

Fil.dr Jonatan Pettersson
Institutionen för svenska och flerspråkighet

Professor Elisabeth Wåghäll Nivre
Institutionen för baltiska språk, tyska och finska

Fil.dr Mia Åkestam
Institutionen för kultur och estetik

Föredragande: Professor Kurt Villads Jensen
Historiska institutionen

Sekreterare: Fil.dr Inka Moilanen
Historiska institutionen

Medeltida manuskript.