Sponsorer

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet har erhållit ekonomiskt stöd från:

Marcus Wallenbergs Stiftelse för Internationellt Vetenskapligt Samarbete

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser

Vetenskapsrådet

Åke Wibergs Stiftelse

Medeltida manuskript.