1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Om Centrum för medeltidsstudier
  4. Verksamhet och forskningsinriktning

Verksamhet och forskningsinriktning

Verksamheten är tvärvetenskaplig och har sin tyngdpunkt i seminarier, kurser, symposier och aktiv forskning inom en rad projekt.

Seminarier

  1. Medeltidsseminariet är ett forum för debatt och utbyte mellan företrädare för skilda ämnen. Tematiskt finns inga begränsningar. Sammanträdena äger normalt rum på måndagar då inbjuden gäst tar upp ett aktuellt ämne.
  2. Äldretextseminariet är inriktat på analys av texter. Kronologiskt är spännvidden stor, från antiken till och med barocken.
  3. Ars edendi-seminariet har sammanträden som anknyter till detta projekt om principer för utgivning av medeltida texter på latin och grekiska.

Vid sidan av dessa allmänna seminarier finns flera specialseminarier och arbetsseminarier i anslutning till enskilda projekt och ämnen.

Bokmärk och dela
Medeltida manuskript.