1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Publikationer
  4. Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2008

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2008

Under år 2008 har de forskare som är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholm universitet publicerat följande vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

Vetenskapliga böcker

Andrée, Alexander & Kihlman, Erika (red.), Hortus troporum: Florilegium in honorem Gunillae Iversen, a Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen at the occasion of her retirement as Chair of Latin at the Department of Classical Languages, Stockholm University(Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia, 2008): 290-296.

Ferm, Olle, Det visa leendet och det narraktiga gapskrattet. Skrattet och den medeltida kyrkan (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia och Svenska Humanistiska Förbundet, 2008).

Odelman, Eva & Melefors, Evert, Visbyfranciskanernas bok. Handskriften B 99 i Kungliga biblioteket. Latinsk text utgivning med översättning, inledning och register av Eva Odelman och Evert Melefors (Visby: Landsarkivet 2008).

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review

Ampel, Linda, Wohlfarth, Barbara, Risberg, Jan och Veres, Daniel, ”Paleolimnological response to millennial and centennial scale climate variability during MIS 3 and 2 as suggested by the diatom record in Les Echets, France”, Quaternary Science Reviews 27 (2008): 1493-1504.

Jezierski, Wojtek, ”Taking Sides: Some Theoretical Remarks on the (Ab)Use of Historiography”, The Medieval Chronicle 5 (2008): 99-111.

Jezierski, Wojtek, ”Non similitudinem monachi, sed monachum ipsum. An Investigation into the Monastic Category of the Person - the Case of St Gall”, Scandia 73 (2008): 7-35.

Källström, Magnus, ”En tidigare okänd österledsfarare från Rasbo. Till tolkningen av inskriften på Frötunastenen U 1003”, Fornvännen 103 (2008): 233-244

Källström, Magnus, ”Ett tidigare otolkat mansnamn och ett defekt ortnamn på runstenen U 707 i Kungs-Husby kyrka”, Studia Anthroponymica Scandinavica 26 (2008): 35-45.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Bannlyst kung av Guds nåde. Maktlegitimering och kungaideologi i Sverris saga”, Collegium Medievale 21 (2008): 3-66.

Myrberg, Nanouschka, ”Room for All? Spaces and places for thing assemblies: the case of the all-thing on Gotland, Sweden”, Viking and Medieval Scandinavia 4 (2008).

Risberg, Jan, Alm, Göran och Goslar, Tomasz, ”Variable isostatic uplift patterns during the Holocene in southeast Sweden, based on high-resolution AMS radiocarbon dating of lake isolations - a preliminary interpretation”, Polish Geological Institute Special Papers 23 (2008): 77-80.

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

Andrén, Anders, ”Mats P. Malmer”, Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien Årsbok 208 (2008): 25-42.

Andrén, Anders, ”Lies about Gotland”, Konstantinos Chilidis et al. (red.), Factes of Archaeology: Essays in Honour of Lotte Hedeager on her 60th Birthday (Oslo: Oslo Academic Press, 2008): 47-55.

Bengtsson, Anders, ”Ung flicka i Vie de sainte Genevieve: En medeltida klassresa”, i Stephan Borgehammar och Arne Jönsson (red.), Förbistringar och förklaringar: Festskrift till Anders Piltz (Ängelholm: Skåneförlaget, 2008).

Bjarne Larsson, Gabriela, ”Den andlige änklingen och den världsliga änkan”, i Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007 (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2008): 227-246.

Cullhed, Anders, ”Borges möter Dante”, i Carin Franzén et al. (red.), Tolkningens scen. Festskrift till Roland Lysell (Stockholm: Aiolos, 2008): 168-179.

Cullhed, Anders, ”Dicendo questo. A note on Dante’s writing of Paradise”, i Unn Falkeid (red.), Dante. A Critical Reappraisal (Oslo: Unipub, 2008): 35-45.

Cullhed, Anders, ”’Sermo stupescit’: Figurations of Ineffability in High Medieval Poetry (Alan of Lille, Dante, Petrarch)”, i Alexander Andrée, och Erika Kihlman (red.), Hortus troporum: Florilegium in honorem Gunillae Iversen, a Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen at the occasion of her retirement as Chair of Latin at the Department of Classical Languages, Stockholm University (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia, 2008): 244-254.

Dahlbäck, Göran, ”Uppsala domkyrkas tegeltillverkning vid medeltidens slut”, i Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007 (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2008): 57-67.

Elfver, Frédéric, ”Prästen Matz undangömda guld och silver. Om ett finländskt depåfynd från 1538”, i Outi Järvinen (red.), Scripta varia numismatico Tuukka Talvio sexagenario dedicata (Helsingfors: Publications of the Finnish Numismatic Society, 2008): 133-141.

Elfver, Frédéric, ”Om stampexport mellan Lund och slaviskt område under 1000-talet”, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1 (2008): 20-25.

Elfver, Frédéric, ”Om ett unikt gåvomynt från vikingatiden”, Myntstudier 2 (2008): 13-17.

Franzén, Bo, ”Kommersiella jordpriser 1200-tal till 1370. Kommersialisering i feodal otakt?”, i Alf Ericsson (red.), Jordvärderingssystem från medeltiden till 1600-talet (Stockholm: Kungl. Vitterhets historie och antikvitets akademien, 2008): 120-124.

Gejrot, Claes, ”Att sätta ljuset i ljusstaken. Birgittinsk lobbying vid mitten av 1370-talet”, i Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007 (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2008): 91-107.

Iversen, Gunilla, ”Regnum tuum solidum in Ivory Diptychs ans Liturgical Manuscripts. Observations on early prosulas to the Gloria in excelsis”, i David Hiley & Gábor Kiss (red.), Dies est leticie: Essays on Chant in Honour of Janka Szendrei (Ottawa: Institute of Mediaeval Music, 2008): 307-332.

Jonsson, Kenneth, ”Nässkatten 1704 och järnhandeln under vikingatiden”, Myntstudier 2 (2008): 17-24.

Jonsson, Kenneth & Carlsson, Dan, ”Utgrävningen av en skattfyndsplats i Klints, Othem sn, Gotland”, Myntstudier 1 (2008): 1-7.

Jonsson, Kenneth, Palm, Veronica & Nilsson, Nicholas, ”Hellerö - ytterligare en silverskatt från Tjust, Småland”, Myntstudier 3 (2008): 17-31.

Jonsson, Kenneth, Rispling, Gert & Blackburn, Mark, ”Catalogue of the coins”, Dagfinn Skre (red.), Means of exchange. Dealing with silver in the Viking Age 2 (Oslo: University of Oslo, 2008): 75-93.

Erika Kihlman, ”Commentaries on /Verbum dei deo natum/ in Fourteenth- and Fifteenth-century Manuscripts,” i Jeffrey Hamburger (red.), Leaves from Paradise: The Cult of John the Evangelist at the Dominican Nunnery of Paradies bei Soest, Houghton Library Studies 3 (Cambridge, MA: Houghton Library of the Harvard College Library, 2008): 101-131.

Klackenberg, Henrik, ”Svensk medeltidsheraldik i Berghammars vapenbok”, i Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007 (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2008): 213-226.

Myrberg, Nanouschka, ”Det gotländska myntet från Bårarp”, Nordisk Numismatisk Unions Medlemsblad 1 (2008): 30-36.

Myrberg, Nanouschka, ”Ingen människa är en ö. Om orsak och verkan i skapandet av en lokal identitet”, i B. Petersson och P. Skoglund (red.), Arkeologi och identitet. The Nordic TAG Conference 8, Lund 2005 (Lund: Acta Archaeologica Lundensia, 2008): 89-100.

Nivre, Elisabeth Wåghäll, ”Experiences of Diversity in (German) Children’s Mystery Books”, i Joachim Fischer och Susan Tebbutt (red.), Intercultural Connections within German and Irish Children’s Literature (Trier: Wissenschaftlicher Verlag, 2008).

Odelman, Eva, ”Editing the Sermones moralissimi de tempore by Nicolaus de Aquaevilla”, i Roger Andersson (red.), Constructing the Medieval Sermon (Turnhout: Brepols, 2007): 165-176.

Odelman, Eva, ”Ansgar’s Life - a Piece of Carolingian Hagiography”, i i Alexander Andrée och Erika Kihlman (red.), Hortus troporum: Florilegium in honorem Gunillae Iversen, a Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen at the occasion of her retirement as Chair of Latin at the Department of Classical Languages, Stockholm University (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia, 2008): 290-296.

Svanberg, Jan, ”Sankt Göran avbildad i sitt hemland”, Med hammare och fackla 40 (2008): 9-24.

Svanberg, Jan, ”Alexanders högfärd. Antikens store kosmonaut i medeltida berättelser och bilder”, i Göran Dahlbäck et al. (red.), Medeltidens mångfald. Studier i samhällsliv, kultur och kommunikation tillägnade Olle Ferm på 60-årsdagen den 8 mars 2007 (Stockholm: Sällskapet Runica et mediævalia, 2008): 363-381.

Tjällén, Biörn, ”’The Spiritual and Temporal Office of the King’: Confessional Anxieties in the Seventeenth-Century Editions of the Chronica regni Gothorum”, i Alexander Andrée, och Erika Kihlman (red.), Hortus troporum: Florilegium in honorem Gunillae Iversen, a Festschrift in honour of Professor Gunilla Iversen at the occasion of her retirement as Chair of Latin at the Department of Classical Languages, Stockholm University (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, Studia Latina Stockholmiensia, 2008).

Doktorsavhandlingar

Eriksson, Bo, Statstjänare och jordägare. Adelsideologi i Per Brahe den äldres ”Oeconomia” (Stockholm: Dialogos, 2008).

Myrberg, Nanouschka, Ett eget värde. Gotlands tidigaste myntning, ca 1140-1220 (Stockholm: Stockholm Studies in Archaeology, 2008).

Licentiatuppsatser

Lundström, Maria, ”Le Roman d'Alexandre en prose. Édition et étude linguistique du manuscrit Vu 20, Kungliga Biblioteket, Stockholm”, uppsats för licenciatexamen, Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet, 2008.

Rapporter med mera

Källström, Magnus och Wändesjö, John, Europa 1: Stockholms stad, Gamla stan, RAÄ 103: arkeologisk undersökning 1999 (Stockholm: Kulturmiljöenheten, Stockholms stadsmuseum, 2008).

Populärvetenskapliga artiklar

Andersson, Lars & Källström, Magnus, ”Spåren av Jarlabanke”, i Michael Olausson (red.), Hem till Jarlabanke. Jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och medeltid (Lund: Historiska Media, 2008): 360-378.

Eriksson, Bo, ”Mytomspunna monster”, Allt om Historia 1(2008).

Eriksson, Bo, ”Krigens hav: Från bärsärkar till ordensriddare”, Pennan & Svärdet 8 (2008).

Karlsson, Sven, Berntsson, Annika, Risberg, Jan, ”Expansion eller ödeläggelse? Om järnålderns och medeltidens jordbruk”, i Michael Olausson (red.), Hem till Jarlabanke. Jord, makt och evigt liv i östra Mälardalen under järnålder och medeltid (Lund: Historiska Media, 2008): 155-175.

Källström, Magnus, ”Åsmund hämtade trenden från norr”, Språktidningen 4 (2008): 24-29.

Moberg, Anders, Söderberg, Johan, Leijonhufvud, Lotta, Retsö, Dag och Söderlind, Ulrica, ”500 års väder i Stockholm”, Forskning och Framsteg 5 (2008): 12-17.

Recensioner

Bjarne Larsson, Gabriela, ”Kvinnor och män donerar. En arvs- och prestigefråga?”, Historisk tidskrift 128 (2008): 55-61.

Cullhed, Anders, ”Magnifik fresk över brytningstid”, Dagens Nyheter 10 mars 2008.

Cullhed, Anders, ”Dante skrev för evigheten”, Axess nr 2, mars 2008: 56-58.

Cullhed, Anders, ”Från klassiker till imperialist”, Axess nr 6, september 2008: 60-62.

Källström, Magnus, [Recension av Birgitta Ernby, Norstedts etymologiska ordbok], Språktidningen 5 (2008): 86.

Källström, Magnus, [Recension av Lena Peterson, Nordiskt runnamnslexikon], Studia anthroponymica Scandinavica 26 (2008): 141-144.

Ljungqvist, Charpentier Fredrik, [Recension av Birgitta Linderoth Wallaces bok ”Westward Vikings: The Saga of L’Anse aux Meadows” (2006)], Fornvännen 103 (2008): 212-214.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, [Recension av Nora Berends (red.) bok ”Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900-1200” (2007)], Scandia 74:2 (2008): 127-129.

Nivre, Elisabeth Wåghäll, [Recension av boken Affekt und Leidenschaft in der Frühen Neuzeit (2 vol. Red. Johann Anselm Steiger, Ralf Georg Bogner, Ulrich Heinen, Renate Steiger, Melvin Unger, Helen Watanabe-O’Kelley], Sixteenth Century Journal 39 (2008): 847-849.

Odelman, Eva, ”En bukett från kyrkofädernas trädgård”, Signum 9 (2008): 37-42.


Bokmärk och dela