1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Publikationer
  4. Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2010

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2010

Under år 2010 har de forskare som är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholm universitet hittills publicerat följande vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

 

Vetenskapliga böcker

Ferm, Olle, Kung Magnus och hans smädesnamn Smek. Historien om en faktoid, dess ursprung, akademiska lansering och spridning (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 134 sidor.

Iversen, Gunilla, Laus angelica. Poetry in the Medieval Mass (Tournout: Brepols, 2010): 317 sidor.

Bjarne Larsson, Gabriela, Laga fång för medeltidens kvinnor och män. Skriftbruk, jordmarknader och monetarisering i Finnveden och Jämtland 1300-1500 (Stockholm: Institutet för rättshistorisk forskning, 2010): 307 sidor.

Inger, Larsson, Millefolium, rölika, näsegräs: Medeltidens svenska växtvärld i lärd tradition. Vernacular Plant-names and Plants in Medieval Sweden (Stockholm: Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2010): 304 sidor.

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review

Andersson, Roger, ”’Liberasti me Domine a perdicione’: A Sermon for Katarina of Vadstena from 1521”, Medieval Sermon Studies 54 (2010): 27-37.

Bengtsson, Anders, ”La polynomie dans Queen’s College 305 (Oxford).: Un cas d’humour involontaire”, Humour in Language. Textual and Linguistic Aspects 15 (2010): 64-78.

Holm, Olof, ”Om källvärdet av kyrkplatssägner för studiet av nedlagda medeltidskyrkor”, Bebyggelsehistorisk tidskrift 60 (2010): 22–37.

Holm, Olof, ”Social och ekonomisk stratifiering i Jämtland 800–1600. En kritisk forskningsöversikt”, Collegium Medievale 23 (2010): 112–146.

Källström, Magnus, ”»… men jag fulländade den»? Till tolkningen av ett dunkelt parti på runstenen Ög 66 vid Bjälbo kyrka”, Arkiv för nordisk filologi 125 (2010): 51-66.

Källström, Magnus, ”Some Thoughts on the Rune-Carver ØpiR: A Revaluation of the Storvreta Stone (U 1022) and Some Related Carvings”, Futhark, International Journal of Runic Studies 1 (2010): 143-160.

Källström, Magnus, ”Ett par norrländska namnproblem: nom. þrusun (Hs 12) och nom. aunhar (M 8)”, Studia anthroponymica Scandinavica 28 (2010): 5-26.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”A new reconstruction of temperature variability in the extra-tropical Northern Hemisphere during the last two millennia”, Geografiska Annaler: Physical Geography 92 A (2010): 339-351.

Myrberg, Nanouschka, ”A Worth of their Own: On Gotland in the Baltic Sea, and its 12th-century Coinage”, Medieval Archaeology 54 (2010): 158-181.

 

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

Andersson, Roger, ”Att predika och berätta historier”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 155-170.

Andersson, Roger & Larsson, Inger, ”Kyrkans och klostrens texter: Inledning”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 149-154.

Bengtsson, Anders, ”La proposition participiale à travers deux traductions du XVe siècle”, i Maria Iliescu, Heidi Siller-Runggaldier & Paul Danler (red.), Actes du XXVe Congrès International de Linguistique et de Philologie Romanes (Innsbruck, 3-8 septembre 2007: Section 3, Traductologie romane et historique (Berlin: De Gruyter, 2010): 529-538.

Cullhed, Anders, ”Vinthunden och 515: Nya rön om Dantes profetior”, i Anna Carlstedt & Anders Cullhed (red.), Poeter och profeter: från Platon till Mare Kandre (Hedemora: Gidlunds, 2011): 65–77.

Cullhed, Anders, ”Horatius och det goda livet”, i Fanni Faegersten, Jenny Wallensten, Ida Österberg (red.), Tankemönster: En festskrift till Eva Rystedt (Lund: Institutionen för arkeologi och antikens historia, 2010): 39–44.

Cullhed, Anders, ”Barock feminism: Fru Brenner och Sor Juana”, i Valborg Lindgärde, Arne Jönsson & Elisabet Göransson (red.), Wår lärda skalde-fru: Sophia Elisabet Brenner och hennes tid (Ängelholm: Skåneförlaget, 2010): 162–177.

Ferm, Olle, ”Johannes Gerichini und seine Zeit als Erzbischof von Uppsala: eine ereignisreiche Episode der schwedisch-dänischen Geschichte”, i Martin Krieger & Joachim Krüger (red.), Regna firmat pietas. Staat und Staatlichkeit im Ostseeraum, Festgabe zum 60. Geburtstag von Jens E. Olesen (Greifswald: Druckhaus Panzig Greifswald, 2010): 87–99.

Ferm, Olle, ”Chronica Visbycensis: (Visby chronicle)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 466.

Ferm, Olle, ”Diarium Vadstenense: Wazstenense (Memorial Book of Vadstena)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 533.

Ferm, Olle, ”Erikskrönikan: (Erik’s Chronicle)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 583–584.

Ferm, Olle, ”Gutasagan: (History of the Goths)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 747.

Ferm, Olle, ”Karlskrönikan”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 958–959.

Ferm, Olle, ”Libellus de Magno Erici rege: (Qualiter regnavit rex Magnus)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 1023.

Ferm, Olle, ”Lilla rimkrönikan: (Little rhyme chronicle)” , i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 1032.

Ferm, Olle, ”Prosaiska Krönikan: (Prose chronicle)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 1237–1238.

Ferm, Olle, ”Yngsta Rimkrönikan: (Younger Rhymed Chronicle)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 1536.

Ferm, Olle, ” Sturekrönikan: (Sture’s Chronicle)”, i Graeme Dunphy (red.), Encyclopaedia of the Medieval Chronicle (Leiden: Brill, 2010): 1395–1396.

Ferm, Olle, ”King Magnus and His Nickname ‘Smek’”, i Sara Risberg & Mia Åkestam (red.), Saint Birgitta, Syon and Vadstena: Papers from a symposium in Stockholm 4–6 October 2007 (Stockholm: The Royal Academy of Letters, History and Antiquities, 2010): 227–230.

Gejrot, Claes, ”The Syon Martiloge”, i E.A. Jones & Alexandra Walsham (red.), Syon Abbey and Its Books: Reading, Writing and Religion, c.1400-1700 (Woodbridge: The Boydell Press, 2010): 203-227.

Holm, Olof, ”The Integration of Härjedalen into the Norwegian Kingdom”, i Steinar Imsen (red.), The Norwegian Domination and the Norse World c.1100-c.1400 (Trondheim: Tapir Academic Press, 2010): 229-249.

Klackenberg, Henrik, ”Nya heraldiska vapen 2009”, Årsbok för Riksarkivet och Landsarkiven 2010.

Källström, Magnus, ”Forsaringen tillhör 900-talet”, Fornvännen 105 (2010): 228-232.

Källström, Magnus, ”Lönnrunorna i Långgränd. En runinskrift och en ordlek från medeltidens Sigtuna”, i Situne Dei 2010: 77-83.

Källström, Magnus, ”Det 22:a internationella fältrunologmötet 11-13 september 2009 i Sigtuna”, Fornvännen 105 (2010): 121-123.

Källström, Magnus, ”Runbruk i förändring. Några tankar om vikingatidens skrifttraditioner”, i Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien årsbok 2010: 183-194.

Källström, Magnus, ”Runorna norr om Ödmården. Om vikingatida skrifttraditioner och missionsbiskopen som blev norrlänning”, i Per H. Ramqvist (red.), Arkeologi i Norr 12 (2010): 109-131.

Källström, Magnus, ”Runstenen från Tunnerstad på Visingsö. Ännu en runologisk gåta”, i Kristinn Jóhannesson (red.), Bo65. Festskrift till Bo Ralph (Göteborg: Meijerbergs institut för etymologisk forskning, 2010): 80-88.

Källström, Magnus, ”Lost words in personal names i Viking Age runic inscriptions. Obvious problems and some possible solutions”, i Lennart Elmevik & Svante Strandberg (red.), Probleme der Rekonstruktion untergegangener Wörter aus alten Eigennamen (Uppsala: Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi 112, 2010): 175-184.

Källström, Magnus, ”Åsmund, Öpir och Önjut - Om individens betydelse för bilden av vikingatidens språkhistoria”, i Erik Magnusson & Lena Rogström (red.), Språkhistoria - hur och för vem?, Studier i svensk språkhistoria 10 (Göteborg: Meijerbergs institut för etymologisk forskning, 2010): 163-174.

Källström, Magnus, ”Hårds dotter och Gillögs son”, i Staffan Nyström (red.), Namn - en spegel av samhället förr och nu (Stockholm: Norstedts, 2010): 115-135.

Larsson, Inger, ”Diplom - det medeltida brevet”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 123-146.

Larsson, Inger, ”Encyklopedisk litteratur”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 200-220.

Larsson, Inger, ”Kyrkans och klostrens texter. Inledning: Encyklopedisk litteratur”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 152-154.

Larsson, Inger, ”Örta- och läkeböcker i den Bröndegaardska boksamlingen”, i Håkan Tunón & Anna Dahlström (red.), Nycklar till kunskap: Om människans bruk av naturen (Stockholm/Uppsala: CBM, KSLA, 2010): 137-149.

Larsson, Inger, ”The Role of the Swedish Lawman in the Spread of Lay Literacy”, i Slávica Ranković (red.), Along the Oral-Written Continuum. Types of Texts, Relations and their Implications (Turnhout: Brepols, 2010): 411-427.

Lodén, Sofia, ”To Omit or not to Omit a Character: Translating Le Chevalier au lion in the Nordic Countries”, i Omid Azadibougar (red.), Translation Effects: Selected Papers of the CETRA Research Seminar in Translation Studies 2009 (Leuven: Katholieke Universiteit Leuven, 2010): 1-14.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”A regional approach to the Medieval Warm Period and the Little Ice Age”, i Suzanne W. Simard & Mary E. Austin (red.), Climate Change and Variability (Rijeka: Sciyo, 2010): 1-26.

Myrberg, Nanouschka, ”Botulf - helgon eller frifräsare?”, Gotländskt Arkiv 82 (2010): 34-45.

Myrberg, Nanouschka, ”The Colour of Money: Crusaders and Coins in the Thirteenth-Century Baltic Sea”, i Fredrik Fahlander & Anna Kjellström (red.), Making Sense of Things: Archaeologies of Sensory Perception (Stockholm: Department of Archaeology and Classical Studies, 2010): 83-102.

Palm, Rune, ”Runorna under medeltiden”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 26-51.

Palm, Rune, ”Landskapslagar”, i Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm & Barbro Söderberg (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 63-92

Wåghäll Nivre, Elisabeth & Eckart, Maren, ”Narrating Life: Early Modern Accounts of the Life of Queen Christina of Sweden (1626-1689)”, i Vera Nünning, Ansgar Nünning & Birgit Neumann (red.), Cultural Ways of Worldmaking: Media and Narratives (Berlin: Walter de Gruyter, 2010): 307-328.

Doktorsavhandlingar

Brun, Laurent, Le Miroir historial de Jean de Vignay. Édition critique du livre I (prologue) et du livre 5 (Histoire d’Alexandre le grand) (Stockholms universitet: Institutionen för franska och italienska och klassiska språk, 2010): 283 sidor.

Jezierski, Wojtek, Total St Gall. Medieval Monastery as a Disciplinary Institution (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2010): 78 sidor.

Åkestam, Mia, Bebådelsebilder. Om bildbruk under medeltiden (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2010): 448 sidor.

Licentiatuppsatser

Lodén, Sofia, Herr Ivan et la question des sources: Une traduction d’Ívens saga ou du Chevalier au lion? (Stockholm: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, Stockholms universitet, 2010): 157 sidor.

Populärvetenskapliga artiklar

Cullhed, Anders, Andrén, Anders & Rystedt, Eva, ”Skolverkets förslag är trångsynt”, Svenska Dagbladet, 19 februari.

Cullhed, Anders, ”På rundresa: Anders Cullhed läser en annorlunda resedikt av den ljusdruckne barockpoeten Luis de Góngora”, Lyrikvännen 57 (2010): 29–37.

Cullhed, Anders, ”The Garden against History: Reflections on the Hortus Conclusus Theme in Premodern Literature”, Bulletin för trädgårdshistorisk forskning 23 (2010): 6–8.

Cullhed, Anders, ”Ingvar Björkeson, klassikerna och svenskan”, i Magnus Halldin, Agneta Pleijel, Niklas Rådström & Johan Svedjedal (red.), De Nio: Litterär kalender 2010 (Stockholm: Norstedts, 2010): 239–247.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Det kaotiska klimatet under senmedeltiden och Vasatiden”, i Bo Eriksson & Dick Harrison (red.), Sveriges historia 3: 1350-1600 (Stockholm: Norstedts, 2010): 83-86.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Rekord i fåfänga men inte i köld”, Expressen, 10 januari (2010): 4.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Vulkanhysterin gör oss till hedningar”, Expressen, 20 april (2010): 4.

Recensioner

Källström, Magnus, [Recension av Martin Hansson & Per Stille (red.), Runor i Kronobergs län, Kronobergsboken 2008], Historisk tidskrift 130 (2010): 134-137.

Källström, Magnus, [Recension av Lydia Klos’ bok ”Runensteine in Schweden. Studien zu Aufstellungsort und Funktion” (2009)], Fornvännen 105 (2010): 260-262.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”När européerna erövrade världen", Populär Historia 1 (2010): 62-63.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, [Recension av Peter S. Wells bok ”Från barbarer till änglar: de mörka århundradena i nytt ljus” (2008)], Historisk tidskrift 130 (2010): 132-134.

Pettersson, Jonatan, Recension av Alexanders saga. Manuscripta Nordica. 2. Utg. Andrea de Leeuw van Weenen, Köpenhamn 2009: Museum Tusculanum Press, 352 s. 1 CD-ROM-skiva, Scripta Islandica 61 (2010): 108-116.

Risberg, Sara, Recension av Christina Sandquist Öberg, Albertus Pictor. Målare av sin tid II. Samtliga bevarade motiv och språkband med kommentarer och analyser. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (Stockholm 2009), Fornvännen 105 (2010): 255-257.

Redaktörskap

Larsson, Inger, Jansson, Sven-Bertil, Palm, Rune & Söderberg, Barbro (red.), Den medeltida skriftkulturen i Sverige. Genrer och texter (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2009): 312 sidor.

Jafarnejad, Jafar, Ljungqvist, Fredrik Charpentier & Mattsson, Per-Olof (red.), Vägen till vetenskap 4. Svenska författare och svensk humaniora (Stockholm, 2010): 358 sidor.

Risberg, Sara & Åkestam, Mia (red.), Saint Birgitta, Syon and Vadstena: Papers from a symposium in Stockholm 4-6 October 2007 (Stockholm: The Royal Academy of Letters, History and Antiquities, 2010): 301 sidor.

Bokmärk och dela