1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2011

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2011

Under år 2011 har de forskare som är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholm universitet hittills publicerat följande vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

 

Vetenskapliga böcker

Andersson, Roger, Tre politiska pamfletter från 1460-talets Sverige: Med ett bidrag om Danske kong Christierns handel av Carl Claeson, Ebba Edberg och Peter Isotalo (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 55 sidor.

 

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review

Andersson, Roger, ”Preaching the Sacraments: Catechesis for the Laity or Education for the Clergy?”, Erebea. Revista de Humanidades y Ciencias Sociales 1 (2011): 41–56.

Andersson, Roger, ”Sermon Manuscripts of Different Kinds”, Medieval Sermon Studies 55 (2011): 31–44.

Andrée, Alexander, ”Anselm of Laon Unveiled: the Glosae super Iohannem and the Origins of the Glossa ordinaria on the Bible”, Mediaeval Studies 73 (2011).

Andrén, Anders, Kyrkor och gårdar på Gotland: Svar till Tryggve Siltberg”, Fornvännen 106 (2011): 232–235.

Christiansen, Bo & Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Reconstruction of the Extratropical NH Mean Temperature over the Last Millennium with a Method that Preserves Low-Frequency Variability”, Journal of Climate 24 (2011): 6013–6034.

Franzén, Bo, ”SDhk – En källa också för kvantitativa studier”, Historisk tidskrift 131 (2011): 621–630.

Holm, Olof, ”Digerdödens följder för jordägandet. Exemplet Jämtland”, [norsk] Historisk tidsskrift 90 (2011): 7–32.

Kemmers, Fleur & Myrberg, Nanouschka, ”Rethinking numismatics: The archaeology of coins”, Archaeological Dialogues 18 (2011): 87–108.

Larsson, Gabriela Bjarne, ”Omsorg om själen  –  vård av kroppen”, Historisk tidskrift 131 (2011): 433–458.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”The Spatio-Temporal Pattern of the Mid-Holocene Thermal Maximum”, Geografie 116 (2011): 91–110.

Lodén, Sofia & Obry, Vanessa, ”« Li chivalier se desportoient / Lai ou dames les apeloient. » Exemples de circulation des premiers vers d’Yvain ou le Chevalier au lion”, Atalaya 12 (2011).

Lundström, Kerstin, ”Bericht zum Initiationstreffen des DFG-Netzwerkes »Gelehrte Polemik«”, KULT-online (2011).

Nordberg, Andreas, ”Vad är en kultplats?”, Fornvännen 106 (2011): 215–231.

Macamo, S., Risberg, J. & Ekblom, A., ”The archaeology of Afro-Portugese settlements and site formation processes in the Zambezi valley, Mozambique”, Zimbabwean Prehistory 29 (2011): 38–53.

Palm, Rune, ”The Gothic Language: A Symposium”, Nordic Journal of Linguistics 34 (2011): 65–71.

Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”An Affair of Great Importance: Queen Christina of Sweden (1626–1689)”, Comunicação e Cultura 9 (2011): 43–58.

 

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

Andersson, Roger, ”Popular and Academic Preaching on Good Friday: A Comparative Study”, i Olle Ferm & Erika Kihlman (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 175–233.

Andrén, Anders, ”A world of stone: Warrior culture, hybridity, and old Nores cosmology”, i Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere (red.), Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes, and interactions (Lund: Nordic Academic Press, 2011): 33–38.

Andrén, Anders, ”From Iceland to Gotland and Back Again: The Historical Context of a Fornaldarsaga”, i Janne Harjula, Maija Helemaa & Janne Haarala (red.), Times, Things and Places: Essays for Jussi-Pekka Taavitsainen (Turku & Raisio: Newprint Oy, 2011): 72–79.

Andrén, Anders, ”Betydelsen av främmande unga män”, i Anders Andrén (red.), Förmodern globalitet: Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10000 år (Lund: Nordic Academic Press, 2011): 131–143.

Andrén, Anders, ”Old Norse and Germanic Religion”, i Timothy Insoll (red.), The Oxford Handbook of The Archaeology of Ritual and Religion (Oxford: Oxford University Press, 2011): 846–862.

Andrén, Anders, ”Förmodern globalitet?”, i Anders Andrén (red.), Förmodern globalitet: Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10000 år (Lund: Nordic Academic Press, 2011): 9–24.

Andrén, Anders, Jennbert, Kristina & Raudvere, Catharina, ”Old Norse religion: Some problems and prospects”, i Anders Andrén, Kristina Jennbert & Catharina Raudvere (red.), Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes, and interactions (Lund Förlag: Nordic Academic Press, 2011): 11–14.

Bengtsson, Anders, ”Damoisele, pucele et meschine – trois synonymes partiels?”, i Igor Tchehoff (red.), Omaggiio a/Hommage à Luminita Beiu-Paladi (Stockholm: Romanica Stockholmiensia, 2011): 15–26.

Berntsson, Annika, Kaislahti Tillman, Päivi & Risberg, Jan, ”Bilaga 18. Miljöförändringar kring Gamla Älvsborgs fästning baserade på diatoméstratigrafi, samt analyser av svavel och organiskt kol, i sediment avsatta i vallgraven”, i Ulf Ragnesten (red.), Gamla Älvsborg i nytt ljus: Arkeologiska undersökningar 2004–2006 (Mölnlycke: Arkeologiska rapport från Göteborgs stadsmuseum, 2011).

Bonnier, Ann Catherine, ”Vad berättar koret i Tångeråsa?”, i Maria Sundström (red.), Tångeråsa kyrka – en av Sveriges äldsta träkyrkor. En resa i tiden från 1200-tal till 2000-tal (Fjugesta: Stenåsen Kultur& Kommunikation, 2011).

Cullhed, Anders, ”Förord”, i Aminta: Ett herdedrama (Stockholm: Natur och Kultur, 2011): 7–19.

Cullhed, Anders, ”Laura och hennes älskare”, i Igor Tchehoff, Camilla Bardel, Jane Nystedt, Cecilia Schwartz & Maria Walecka-Garbalinska (red.), Omaggio a / Hommage à Luminita Beiu-Paladi (Stockholm: Institutionen för franska, italienska och klassiska språk, 2011): 86–95.

Cullhed, Anders, ”Dante, komedin och fantasin”, i Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren (red.), Språket i historien: historien i språket, en vänbok till Bo Lindberg (Göteborg: Göteborgs universitet, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, 2011): 289–301.

Cullhed, Anders, ”’Faeton, Ikaros och jag’ Gaspara Stampa: Rime 8”, i Maria Andersson, Elina Druker & Kristin Hallberg (red.), Litteraturens underland. Festskrift till Boel Westin (Stockholm: Makadam, 2011): 99–107.

Ferm, Olle, ”Swedish Students in Vienna 1389–1491”, i Olle Ferm & Erika Kihlman (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 11–88.

Ferm, Olle, ”Introduction”, i Olle Ferm & Erika Kihlman (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 7–11.

Ferm, Olle, Gejrot, Claes & Kihlman, Erika, ”Preface”, Claes Gejrot & Erika Kihlman (red.), Bero Magni de Ludosia: Sermones et collations. Sermons from the University of Vienna in the Mid-Fifteenth Century (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 7–8.

Ferm, Olle, ”’En väldig skämtan om alla abbotar’: Ett oförargligt skämt eller en skarp satir?” i Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin (red.), Vandring genom tiden. Till Anders Cullhed 18/3 2011 (Stockholm: Symposium, 2011): 47–60.

Franzén, Bo, ”Fixed versus Floating Capital in the Medieval Iron Trade, 1385–1504”, i Anna Maria Forssberg, Mats Hallenberg, Orsi Husz & Jonas Nordin (red.), Organizing History: Studies in Honour of Jan Glete (Stockholm: Nordic Academic Press, 2011): 297–313.

Gejrot, Claes, ”Medeltiden i dataåldern. Om Svenskt Diplomatarium idag”, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Årsbok 2010 (Stockholm, 2011).

Holm, Olof, ”Jämtlands karaktärsdrag före 1645. Ett försök till en syntes med förslag till vidare forskning”, i Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645 (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2011): 206–241.

Holm, Olof, ”Jämtland före 1645. Bibliografi 1970–2010”, i Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645 (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2011): 242–297.

Jensen, Brian Møller, ”Collectors’ items: två unika Terentius utgåvor i Richard Heinzes bibliotek”, i Eva Enarson, Leif Friberg & Wilhelm Widmark (red.), Kompassriktning: 2000-talet. Festskrift till Catarina Ericson-Roos (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2011): 205–211.

Jensen, Brian Møller, ”Varför allt detta snack om texttolkning? Punktnedslag i ett medeltida lektionarium från Piacenza”, i Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin (red.), Vandring genom tiden. Till Anders Cullhed 18/3 2011 (Stockholm: Symposium, 2011): 133–142.

Jensen, Brian Møller & Edvardsson, Bodil, ”Tryckt i Venedig, 13 april 1500: en inkunabel i Stockholms universitetsbiblioteks raritetssamling”, i Eva Enarson, Leif Friberg & Wilhelm Widmark (red.), Kompassriktning: 2000-talet: festskrift till Catarina Ericson-Roos (Stockholm: Stockholms universitetsbibliotek, 2011): 213–240.

Jezierski, Wojtek, ”Verba volant, scripta manent. Limits of Speech, Power of Silence and Logic of Practice in some Monastic Conflicts of the High Middle Ages”, i Steven Vanderputten (red.), Understanding Monastic Practices of Oral Communication (Western Europe, tenth-thirteenth centuries) (Brepols: Turnhout, 2011): 19–44.

Iversen, Gunilla, ”La poésie des tropes dans le tropaire du ms Paris, BnF, lat. 903 de Saint-Yrieix”, Actes du colloque Chapitres séculiers et production artistique au XIIe siècle (in print).

Kihlman, Erika, ”Sermo in die Nativitatis Domini factus: Christmas Day Sermon 1444”, i Ferm, Olle & Kihlman, Erika (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 28–55.

Kihlman, Erika, ”Bero Magni de Ludosia – Student and Teacher”, i Ferm, Olle & Kihlman, Erika (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 89–133.

Kihlman, Erika, ”The Inventory of Bero's Library: An Edition with Analysis”, i Ferm, Olle & Kihlman, Erika (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 135–173

Kitzler Åhfeldt, Laila, ”Några träfynd i Sigtuna under runstenstid”, Situne Dei (2011): 49–60.

Källström, Magnus, ”Runstenen under kakelugnen i kvarteret Tryckaren ? Torbjörn eller Visäte?”, Situne Dei (2011): 61–65.

Källström, Magnus, ”Brottet på Forsaringen”, Hälsingerunor (2011): 39–49.

Larsson, Gabriela Bjarne, ”Jordmarknaderna i Jämtland/Härjedalen och Finnveden 1300–1500. Bönder och frälse i komparation”, i Olof Holm (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645 (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2011).

Lundström, Kerstin, ”Der Freund wird zum Feind: Selbst- und Fremdzuschreibungen als Mittel zur Abgrenzung von den Lutheranern in Melchior Hoffmans Schriften der Straßburger Zeit”, i Monika Unzeitig (red.), Grenzen überschreiten – transitorische Identitäten: Beiträge zu Phänomenen räumlicher, kultureller und ästhetischer Grenzüberschrei-tung in Texten vom Mittelalter bis zur Moderne (Bremen: edition lumière, 2011): 221–232.

Miller, U., Risberg, J. & Karlsson, S. ”Changes of environment in the Stockholm  region. Preconditions and perspectives”, i T. Peil (red.), The space of culture – the place of nature in Estonia and beyond (Tartu: Tartu University Press, 2011): 122–135.

Nordberg, Andreas, ”Kultplatser, helgedomar och heliga platser”, i Peter Bratt & Richard Grönvall (red.), Makt, Kult, Plats. Högstatusmiljöer under den äldre järnåldern (Stockholm: Stockholms läns museum, 2011).

Odelman, Eva, ”Latin et suédois en interaction – nouveaux exemples”, i Maurilio Pérez González & Estrella Pérez Rodríguez (red.), Influencias léxicas de otras lenguas en el latín medieval (León: Valladolid, 2011): 175–180.

Risberg, Jan, Isaksson, Mikael & Alm, Göran, ”Site location in the Stone Age landscape on the Södertörn peninsula, eastern middle Sweden: an ecological and economical approach”, Skrifter från Arkeologikonsult 1 (2011): 5–44.

Risberg, J., ”Landskapets förändringar vid Runsa fornborg de senaste 3000 åren”, i M. Olausson (red.), Runnhusa bosättningen på berget med de många husen. Skrifter från projektet Runsa borg, Eds socken, Uppland nr 1 (2011): 47–57.

Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”Sie „weren lieber daheim in iren heusern gewesen“: Heimat und Heimkehr in einigen frühneuzeitlichen Prosaromanen”, i Monika Unzeitig (red.), Grenzen überschreiten – transitorische Identitäten: Beiträge zu Phänomenen räumlicher, kultureller und ästhetischer Transgression in Texten vom Mittelalter bis zur Moderne (Bremen: edition lumière, 2011): 193–208.

Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”Reise in die Anti-Heimat im Faustbuch von 1587”, Sünne Juterczenka & Kai Marcel Sicks (red.), Figurationen der Heimkehr: Die Passage vom Fremden zum Eigenen in Geschichte und Literatur der Neuzeit (Göttingen: Wallstein Verlag, 2011): 251–269.

Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”Litteratur för folket? Det tryckta ordets intåg i det tidigmoderna Tyskland”, i Jan von Bonsdorff & Eva Rystedt (red.), Humanistportalen, RJ-finansierat projekt inom ramen för områdesgruppen för förmodernitet, 2011.

 

Doktorsavhandlingar

Andersson, Elin,  Responsiones Vadstenenses: Perspectives on the Birgittine Rule in Two Texts from Vadstena and Syon Abbey. A Critical Edition with Translation and Introduction (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2011): 258 sidor.

Raeder, Johanna Andersson, Hellre hustru än änka. Äktenskapets ekonomiska betydelse för frälsekvinnor i senmedeltidens Sverige (Stockholm: Institutionen för ekonomisk historia, Stockholms universitet 2011): 166 sidor.

 

Populärvetenskapliga böcker

Andrén, Anders, Det medeltida Gotland. En arkeologisk guidebok (Lund: Historiska Media, 2011): 256 sidor.

Eriksson, Bo, Svenska adelns historia (Stockholm: Norstedts, 2011): 452 sidor.

Svanberg, Jan, Västergötlands medeltida stenskulptur (Stockholm: Signum, 2011): 195 sidor.

Svanberg, Jan, Med hammare och fackla. Sankt Göran – i kult och konst på tre kontinenter (Stockholm: Sancte Örjens gille, 2011): 143 sidor.

 

Populärvetenskapliga artiklar

Cullhed, Anders, ”Dantes suggestiva mörkerseende”, Axess 9 (2011): 50–53.

Eriksson, Bo, ”Civilisationen avslöjad: Så löstes hieroglyfernas gåta”, Levande Historia 9 (2011).

Eriksson, Bo, ”Självsäkra herrar på omöjligt uppdrag: Ambassadörerna av Hans Holbein den yngre”, Levande Historia 8 (2011).

Eriksson, Bo, ”Gustav Vasas intåg i Stockholm”, Levande Historia 6 (2011).

Eriksson, Bo, ”Klara! Färdiga! Spring! Häng med på löpningens historia”, Levande Historia 6 (2011).

Franzén, Bo, ”Carl Barks som ekonom”, NAFS (k)uriren 40 (2011): 4–7.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”1600-talet – det kallaste århundradet”, i Nils Erik Villstrand (red.), Sveriges historia 4: 1600–1721 (Stockholm: Norstedts, 2011): 441–445.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”Klimat och väder i Sverige 1721–1830”, i Elisabeth Mansén, Sveriges historia 5: 1721–1830 (Stockholm: Norstedts, 2011): 124–126.

 

Recensioner

Andersson, Roger, [Recension av: Svensk påskpredikan genom tiderna. Red. Christer Pahlmblad och Sven-Åke Selander. Skellefteå 2010], Årsbok för Svenskt Gudstjänstliv 86 (2011): 202–206.

Andrée, Alexander, ”Anselm av Laon äreräddad efter 900 år”, Svenska Dagbladet, 09/09 (2011).

Andrée, Alexander, [Recension av Teaching Writing, Learning to Write: Proceedings of the XVIth Colloquium of the Comité International de Paléographie Latine, ed. P. R. Robinson (London, 2010)]: Medieval Review.

Andrée, Alexander, [Recension av Review of: Isidori Hispalensis episcopi Synonyma, ed. J. Elfassi, Corpus Christianorum Series Latina, 111B (Turnhout: Brepols, 2009)], Journal of Medieval Latin 21 (2011): 604–607.

Andrée, Alexander, [Recension av A History of Biblical Interpretation. Volume 2: The Medieval through the Reformation Periods. Edited by Alan J. Hauser and Duane F. Watson (Grand Rapids, MI, and Cambridge, UK, 2009)], Catholic Historical Review 97 (2011): 96–98.

Franzén, Bo, ”Utrikeshandel gav Lödöse en särställning”, Svenska Dagbladet 09/08 (2011).

Kitzler Åhfeldt, Laila, [Recension av Volker Vogels ”Holzfunde aus dem mittelalterlichen Schleswig. Mit Beitragen von Ingrid Ulbricht, Hilke Elisabeth Saggau, Karl-Heinz Gloy unde Ulrike Mayer-Küster” (Ausgrabungen in Schleswig. Berichte und Studien 17)], Fornvännen 106 (2011): 145–146.

 

Redaktörskap

Andrén, Anders (red.), Förmodern globalitet: Essäer om rörelse, möten och fjärran ting under 10000 år (Lund: Nordic Academic Press, 2011): 248 sidor.

Andrén, Anders, Jennbert, Kristina & Raudvere, Catharina (red.), Old Norse religion in long-term perspectives: Origins, changes, and interactions (Lund Förlag: Nordic Academic Press, 2011): 416 sidor.

Ferm, Olle & Kihlman, Erika (red.), Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages: Careers, Books and Preaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 279 sidor.

Gejrot, Claes & Kihlman, Erika (red.), Bero Magni de Ludosia: Sermones et collations. Sermons from the University of Vienna in the Mid-Fifteenth Century (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2011): 127 sidor.

Gejrot, Claes, Andersson, Roger, Hedström, Ingela & Ståhl, Peter (red.), Svenskt Diplomatarium vol. 11, häfte 3 (Stockholm: Riksarkivet, 2011): 449–676

Holm, Olof (red.), Jämtland och den jämtländska världen 1000–1645 (Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, 2011): 298 sidor.

Kihlman, Erika & Searby, Dennis (red.), Ars Edendi Lecture Series 1 (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensia, 2011): 130 sidor.

 

Bokmärk och dela