1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2014

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2014

Under år 2014 har de forskare som är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholm universitet hittills publicerat följande vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

 

Vetenskapliga böcker

Andrén, Anders, Tracing Old Norse cosmology. The world tree, middle earth, and the sun from archaeological perspectives (Lund: Nordic Academic Press, 2014).

Iversen, Gunilla, La parole chantée. Invention poétique et musicale dans le Haut Moyen Âge occidental (Turnhout: Brepols, 2014).

Iversen, Gunilla, Corpus Troporum XII, Tropes du Gloria vol. 1–2 (Stockholm: Department of Romance Studies and Classics, Stockholm University, Stockholm, 2014): 428 sidor + 438 sidor.

Sheiban, Hossein, Den sargade dygden. Religionskritik hos tre klassiska persiska poeter: Sadi, Obayd och Hafez (Lund: Ellerströms förlag, 2014): 416 sidor.

Jensen, Kurt Villads, A Cruzada nas Fronteiras do Mundo. Portugal e Dinamarca desde cerca do ano 1000 atè cerca de 1250 (Lissabon: Chiado Editora, 2014).

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review

Andrén, Anders, Viberg, Andreas, Lidén, Kerstin, Victor, Helena & Fischer, Svante, ”The ringfort by the sea. Archaeological geophysical prospection and excavations at Sandby borg (Öland)”, Archäologisches Korrespondenzblatt 44 (2014): 413–428.

Bergqvist, Kim, ”It’s A Good Life, If You're Free from Sin: The Moral and Political Sense of Chivalry in Medieval Castile”, Roda da Fortuna: Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 3 (2014): 148–169.

Burström M., Nanouschka, ”Things in the Eye of the Beholder: A Humanistic Perspective on Archaeological Object Biographies”, Norwegian Archaeological Review 47 (2014): 65–82.

Holm, Olof, ”Om behovet av metallsökning sett i ljuset av några järnåldersfynd från Brunflo i Jämtland”, Fornvännen 109 (2014): 215–217.

Kuusela, Tommy,  ”In Search of a National Epic: The use of Old Norse myths in Tolkien's vision of Middle-earth”, Approaching Religion 4 (2014): 25–36.

Odelman, Eva, ”Philosophisches im schwedischen Mittellatein”, Archivum Latinitatis Medii Aevi 71 (2013): 315–321.

Sundqvist, Hanna S., Kaufman, Darrell S., McKay, Nick P., Balascio, Nicholas L., Briner, Jason P., Cwynar, Les C., Sejrup,Hans Petter, Seppä, Heikki, Subetto, Dmitry A., Andrews, John T., Axford, Yarrow, Bakke, Jostein, Birks, H.ohn B., Brooks, Stephen J., de Vernal, Anne, Jennings, Anne E., Ljungqvist, Fredrik Charpentier, Rühland, Kathleen M., Saenger, Casey, Smol, John P. & Viau, André E., ”Arctic Holocene proxy climate database – New approaches to assessing geochronological accuracy and encoding climate variables”, Climate of the Past 10 (2014): 1605–1631.

Jensen, Kurt Villads, ”Sicilien, riget i midten”, Sfinx 2014: 57–62.

Wetter, Oliver, Pfister, Christian, Werner, Johannes, Zorita, Eduardo, Wagner, Sebastian, Seneviratne, Sonia, Herget, Jürgen, Grünewald, Uwe, Luterbacher, Jürg, Alcoforado, Maria-Joao, Barriendos, Mariano, Bieber, Ursula, Brázdil, Rudolf, Burmeister, Karl, Camenisch, Chantal, Contino, Antonio, Dobrovolný, Petr, Glaser, Rüdiger, Himmelsbach, Iso, Kiss, Andrea, Kotyza, Oldřich, Labbé, Thomas, Limanówka, Danuta, Litzenburger, Laurent, Nordl, Øyvind, Pribyl, Kathleen, Retsö, Dag, Riemann, Dirk, Rohr, Christian, Siegfried, Werner, Söderberg, Johan & Spring, Jean-Laurent, ”The year-long unprecedented European heat and drought of 1540 – a worst case”, Climatic Change 125 (2014): 349–363.

Yang, Bao, Kang, Shuyuan, Ljungqvist, Fredrik Charpentier, Zhao, Yan, He, Minhui & Qin, Chun, ”Drought variability at the northern fringe of the Asian summer monsoon region over the past millennia”, Climate Dynamics 43 (2014): 845–859.

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

Andrén, Anders, ”Is it possible to date a fornaldarsaga? The case of Star-Oddi’s Dream”, Timothy R. Tangherlini (red.), Nordic Mythologies: Interpretations, Intersections, and Institutions (Berkeley and Los Angeles: North Pinehurst Press, 2014): 173–183.

Andersson, Roger S., ”Sacred Eloquence on Christmas Day at the Universities of Leipzig and Vienna”, i Olle Ferm & Sara Risberg  (red.), Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages. Careers, Books, and Teaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2014): 67–91.

Andersson, Roger S., ”Kristoffer Larsson’s Catechetical Treatise”, i Olle Ferm & Sara Risberg (red.), Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages. Careers, Books, and Teaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2014): 183–189.

Cullhed, Anders, ”Den änglalike doktorn och poesin. Thomas ab Aquino: Summa theological”, i Emma Hagström Molin & Andreas Hellerstedt (red.), Lärda samtal. En festskrift till Erland Sellberg (Stockholm & Lund: Ellerströms, 2014): 45–58.

Ferm, Olle, ”Swedish Students and Teachers”, i Olle Ferm & Sara Risberg (red.), Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages. Careers, Books, and Teachings (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2014).

Ferm, Olle, ”Att oskadliggöra en uppsyningsman: En dramatisk episod i S:t Gallens historia”, i Eva-Carin Gerö & Hans-Roland (red.), Johnsson Periferi och centrum. Texter om marginalisering i förmodern tid (Lund: Nordic Academic Press, 2014): 91–104.

Iversen, Gunilla, ”Flickan och näktergalen – och den liturgiska poesin”, Andersson, Elin,Kihlman, Erika & Plaza, Maria (red.), Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensia, 2014): 155–166.

Jonsson, Kenneth, ”Brita Malmer”, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens årsbok (2014): 57–65.

Jonsson, Kenneth, ”The English element in the 2012 Övide hoard, Eskelhem par., Gotland”, Rory Naismith, Martin Allen & Elina Screen (red.), Early medieval monetary history. Studies in memory of Mark Blackburn (Farnham: Ashgate, 2014): 545–569.

Jonsson, Kenneth, ”Ein Beitrag zur Münzprägung von Bischof Dietrich (1046–89) in Verdun”, Numismatisches Nachrichtenblatt 63 (2014): 218–219.

Larsson, Inger, ”Medeltida klostergrunder på Island: vegetation och flora, kultur- och reliktväxter, samtida växtnamn – några tankar kring ett tvärvetenskapligt projekt”, i Anna Andréasson et al. (red.), Källor till trädgårdsodlingens historia. Fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010-2013 arrangerade av Nordiskt Nätverk för Trädgårdens Arkeologi och Arkeobotanik (NTAA) (Alnarp, 2014): 47–53.

Retsö, Dag, ”Med hand och mun, med bud och brev”, i Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson  (red.), Politiska rum: Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850 (Lund:Nordic Academic Press, 2014): 101–117.

Risberg, Sara, ”Bona hospitalis sancte Birgitte anno Domini Mcdlxv. En inventarieförteckning från Birgittahuset i Rom år 1465”, i Elin Andersson, Erika Kihlman & Maria Plaza (red.), Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensia, 2014): 271–292.

Odelman, Eva, ”The Latinity of Kristoffer Larsson”, i Olle Ferm & Sara Risberg (red.), Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages. Careers, Books, and Teachings (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediaevalia, 2014): 113–123.

Odelman, Eva, ”Brännvin och enhörningar. Några nedslag i Birgittas språkvärld”, i Elin Andersson, Erika Kihlman & Maria Plaza (red.), Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensia, 2014): 259–269.

Pettersson, Theresia, ”Referens som mönster. Språkförändring och variation i Stockholms stads tänkeböcker”, i Maria Bylin, Cecilia Falk & Tomas Riad (red.), Studier i svensk språkhistoria. 12: Variation och förändring (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014): 166–175.

Searby, Denis, ”Birgittinsk bukett”, i Elin Andersson, Erika Kihlman & Maria Plaza (red.), Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili (Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis, 2014): 313–318.

Sheiban, Hossein, ”Turkistân och Forghâna, vatten och lera, själ och hjärta”, i Eva-Carin Gerö & Hans-Roland Johnsson (red.), Periferi och centrum. Texter om marginalisering i förmodern tid (Lund: Nordic Academic Press, 2014): 127–150.

Sheiban, Hossein, ”Integration och splittring”, i Maria Sjöberg (red.), En samtidig världshistoria (Lund: Studentlitteratur AB, 2014): 361–391.

Skoog, Martin, ”’Wie die huren auff ein kirchweich’: Landsknektskulturens diffusion och reception i Sverige cirka 1489–1530”, Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (red.), Politiska rum: kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850 (Lund: Nordic Academic Press, 2014): 119–141.

Tjällén, Biörn, ”Induced by the devil? Christian I and the privilegium canonis”, i Jørn ØyrehagenSunde (red.), Constitutionalism before 1789. Constitutional arrangements from the High Middle Ages to the French Revolution (Oslo: Pax Forlag AS, 2014): 119–127.

Jensen, Kurt Villads, ”Introduction”, i Lars Bisgaard, Sigga Engsbro, Kurt Villads Jensen & Tore Nyberg (red.), Monastic Culture. The Long Thirteenth Century. Essays in Honour of Brian Patrick McGuire (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2014): 7–11.

Jensen, Kurt Villads, ”A Cistercian Sermon Collection from Løgum”, i Lars Bisgaard, Sigga Engsbro, Kurt Villads Jensen & Tore Nyberg (red.), Monastic Culture. The Long Thirteenth Century. Essays in Honour of Brian Patrick McGuire (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2014): 81–100.

Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”Wissenstransfer und Wissensaustausch in der nahen Fremde: Berichte deutscher Reisender in Schweden in der frühen Neuzeit”, Linda Karlsson Hammarfelt & Edgar Platen (red.), Der reisende Europäer (München: IUDICIUM Verlag GmbH, 2014): 103–124.

Wåghäll Nivre, Elisabeth, ”Kärlekens irrvägar. Utanförskap eller tillhörighet i den tidigmoderna tyska prosaromanen”, Eva-Carin Gerö & Hans-Roland Johnsson (red.), Periferi och centrum. Texter om marginalisering i förmodern tid (Lund: Nordic Academic Press, 2014): 151–174.

Doktorsavhandlingar

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, Kungamakten och lagen. En jämförelse mellan Danmark, Norge och Sverige under högmedeltiden (Stockholm: Historiska institutionen, Stockholms universitet, 2014): 458 sidor.

Populärvetenskapliga böcker

Jensen, Kurt Villads & Bramming, Torben, Radulf skrift om den åndelige kalk eller hellige gral (Ribe: Tårnborg 2014): 128 sidor.

Populärvetenskapliga artiklar

Andersson, Elin, ”Tobias Hume – skotsk gambist i svenska armén!”, Tidig Musik 4 (2014): 24–25.

Holm, Olof, ”Metallsökning kan ge nordliga järnåldersfynd”, Populär arkeologi 31(4): 26–27.

Ljungqvist, Fredrik Charpentier, ”När Grönland var grönare: Medeltidens märkliga värmeperiod”, Forskning & Framsteg 48 (4) 2014: 56–62.

Searby, Denis, ”Guldkungens förlorade värld”, Medusa 3 (2014): 15–21.

Searby, Denis, ”Thomas av Aquino i Bysans”, Signum. Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle 4 (2014): 39–41.

Skoog, Martin, ”Skotten i Sarajevo 1914: Hjärnan bakom skotten”, Militär historia 8 (2014).

Recensioner

Bergqvist, Kim, [Recension av K. Salonen et al. (red.), Medieval Christianity in the North. New Studies (2013)], Fornvännen (2014): 145–147.

Holm, Olof, ”[Recencion av Norske sigiller fra middelalderen, 3: Geistlige segl fra Nidaros bispedømme, utg. av O. Fjordholm, E.B. Hohler, H. Kjellberg & B. Nyquist, Oslo: Riksarkivet, 2012.]”, Kyrkohistorisk årsskrift 114 (2014).

Searby, Denis, [recension av Anna Fredriksson Adman, Heymericus deCampo: Dyalogus super Revelacionibus beate Birgitte], Revue d’histoire ecclésiastique 109 (2014): 53–53.

Skoog, Martin, [Recension av Collstedt Christoffer, Våldets väsen],  Historisk Tidskrift 135 (2014): 109–110.

Redaktörskap

Bisgaard, Lars, Engsbro, Sigga, Jensen, Kurt Villads & Nyberg, Tore (red.), Monastic Culture. The Long Thirteenth Century. Essays in Honour of Brian Patrick McGuire (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2014).

Ferm, Olle & Risberg, Sara (red.), Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages. Careers, Books, and Teaching (Stockholm: Sällskapet Runica et Mediævalia, 2014).

Eva Odelman & Denis M. Searby, Ars Edendi Lecture Series, vol. III (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensia, 59, 2014).

Andersson, Elin, Kihlman, Erika & Plaza, Maria (red.), Latinet i tiden. En festskrift till Hans Aili (Stockholm: Studia Latina Stockholmiensia, 2014).

Bokmärk och dela