1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Publikationer

Publicerade vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten 2017

Under år 2016 har de forskare som är anknutna till Centrum för medeltidsstudier vid Stockholm universitet hittills publicerat följande vetenskapliga och populärvetenskapliga arbeten:

 

Vetenskapliga böcker

 

Vetenskapliga artiklar i tidskrifter med peer-review

 

Vetenskapliga artiklar i antologier och dylikt

 

Doktorsavhandlingar

 

Populärvetenskapliga böcker

 

Populärvetenskapliga artiklar

 

Recensioner

 

Redaktörskap

 

Bokmärk och dela