1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Utbildning
  4. Kurser på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå

Doktorandplatser vid Stockholms Universitet: Medeltidsstudier, Rumslighet och plats i modern humaniora

Stockholms universitet utlyser 6-7 doktorandanställningar inom temat Rumslighet och plats i modern humaniora, samt 5 doktorandanställningar utan specifika krav på avhandlingens tema på ämnen som är relevanta för medeltidsstudier. Doktorander kommer att bli anställda vid respektive institutioner på Stockholms universitet.

Sista ansökningsdatum: 15 april 2019 (arkeologi, historia, nordiska språk, religionshistoria, romanska språk); och 15 maj 2019 (konstvetenskap).

 

Lediga doktorandplatser inom temat Rumslighet och plats i modern humaniora

Arkeologi, 2 platser: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8586&rmlang=SE

Konstvetenskap, 1 plats: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8531&rmlang=SE

Medeltidshistoria, 1-2 platser: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8575&rmlang=SE

Nordiska språk, 1 plats: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8579&rmlang=SE

Romanska språk, 1 plats: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8683&rmlang=SE

Läs mer om temat: https://www.hum.su.se/utbildning/forskarnivå/forskarskolor/forskarskolor/teman/rumslighet-och-plats-i-modern-humaniora-space-and-place-in-the-humanities-1.424549

 

Lediga doktorandplatser relevanta för medeltidsstudier, utan specifika krav på avhandlingens tema

Historia, 3 platser: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8567&rmlang=SE

Nordiska språk, 1 plats: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8577&rmlang=SE

Religionshistoria, 1 plats: https://www.su.se/om-oss/jobba-p%C3%A5-su/doktorandplatser?rmpage=job&rmjob=8474&rmlang=SE

Doktorander som blir antagna på forskarutbildning utan specifika krav på avhandlingens tema är också välkomna att delta på kurser inom temat Rumslighet och plats i modern humaniora.

 

Alla lediga doktorandplatser på:
https://www.su.se/om-oss/jobba-på-su/doktorandplatser

Läs mer om utbildning på forskarnivå på Stockholms universitet: https://www.su.se/forskning/utbildning-p%C3%A5-forskarniv%C3%A5

Läs mer om Centrum för Medeltidsstudier: https://www.medeltid.su.se/

Kontakt och mer information om doktorandtjänster: Se kontaktdetaljer på utlysningar vid respektive institutioner.

Kontakta Centrum för Medeltidsstudier: sektererare@medeltid.su.se

Sprid gärna vidare.

Medeltida skrivare.