1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Utbildning

Utbildning

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet är ett forskningscentrum och bedriver inte någon egen utbildning – däremot samarbetar vi med olika institutioner kring kurser med medeltidstema och verkar för fler och bättre kurser vid Stockholms universitet som berör medeltiden på olika sätt.

Därför har vi sammanställt listor på medeltidskurser som du som student på olika nivåer kan söka. Du hittar dem till vänster i menyn, och där kan du även läsa om Masterprogrammet i medeltidsstudier. Masterprogrammet fungerar precis som centrumet och kan vara tvärvetenskapligt - det är upp till dig hur du väljer att sätta ihop det. Listorna uppdateras årligen med nya kursutbud.

Centrum för medeltidsstudier är också aktivt involverat i det nya temat vid den Humanistiska fakultetens forskarskola Space and Place in the Humanities, som löper under 2019-2021.

 

Munk som lär barn att skriva.