Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

En fullständig beskrivning av centrum och dess verksamhet kan laddas ned här.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Den 5 februari (obs: kl. 14:00-17:00) håller Alexandra Petrulevich, Agnieszka Backman (forskare), samt Jorunn Hartmann, Rasmus Ljungström och Andreas Lecerof (systemutvecklare), Uppsala universitet, en workshop om infrastruktur för att utforska fornnordisk omvärldsuppfattning, ”Fornnordisk omvärldsuppfattning: workshop och projektpresentation”. Workshopdeltagarna uppmanas att ta med en laptop eftersom workshopsdelen är hands-on: man får testa första demon och leka med de data som redan finns inmatade i databasen. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Måndagen den 12 februari kl. 15:00 talar Jan Svanberg, Institutionen för kultur och estetik, Stockholms universitet om ”Furstebilder från folkkungatiden. Nordens äldsta porträtt”. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Måndagen den 5 mars kl. 15:00 talar Jonatan Pettersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, och Karl G. Johansson, Oslo Universitet om ”Presentation av forskningsprogrammet Modes of Modification. Variance and Change in Medieaval Manuscript Culture”. Med postseminarium.
  • Måndagen den 19 mars kl. 15:00 talar Mats Roslund, Institutionen för arkeologi och antikens historia, Lunds universitet om ”Det islamiska Sicilien ur ett transnationellt perspektiv”.
  • Ni har väl inte missat bloggen Historievärlden?
  • Historievärlden skriver historia (bland annat om vikingatid och medeltid) — här samlas essäer om vetenskap och historia, recensioner och reflektioner och mycket annat som berör historieämnet. Följ den på: http://tidsresan.nu/historievarlden/.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen