Välkommen till Centrum för medeltidsstudier!

 

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet finns till för att främja mångvetenskaplig medeltidsforskning. Vi för samman medeltidsforskning inom historia, ekonomisk historia, arkeologi, konstvetenskap, kultur- och naturgeografi, språk och kvartärgeologi – för att nämna några områden.

Det gör vi genom att ta vara på olika dessa discipliners sätt att se på forskning: deras metoder, teorier och deras unika färdigheter, för att skapa en medeltidsforskning som är omspännande, medveten och öppen.

Hur jobbar vi?

Vår verksamhet omfattar många olika arbetssätt. Vi anordnar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd, där vi bjuder in forskare från hela världen att tala, lyssna, diskutera och lära ut. Medeltidsseminariet är ett sådant samarbete och varje termin publicerar vi ett program som är fullt av inbjudna, gästande och lokala forskare som talar om sina senaste projekt och resultat. Du hittar alltid programmet på vår Facebook-sida.

Vi har även riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan

Vilka är vi?

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är Dr. Inka Moilanen och Dr. Gustav Zamore. Administratör är Emmy Atterving.

En fullständig beskrivning av centrum och dess verksamhet kan laddas ned här.

Du kan följa oss även på vår Facebook-sida, eller anmäla dig på vår e-postlista genom att skicka mail till Kurt Villads Jensen.

Aktuellt

Humanistiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet har antagit Fredrik Charpentier Ljungqvist, som har varit centrumets drivkraft i flera år, som docent i historia. Centrumet gratulerar!

Professor Roger Andersson, Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet, har tilldelats årets Birgittapris. Centrumet gratulerar!

Vid Kungliga Vitterhetsakademiens årshögtid den 20 mars 2019 i Riddarhussalen tilldelades Docent Claes Gejrot Akademiens antikvariska medalj i silver för sin idérika och kreativa insatser inom kulturminnesvården.

Nu delar vi medeltidsseminariets vårschema! Boka in era måndagar framöver så ses vi i D900! Programmet hittar du också på vår Facebook-sida.

Den 12-14 augusti 2019 anordnar Centrum för medeltidsstudier i samarbete med The Medieval Studies Program of the University of Illinois at Urbana-Champaign en internationell konferens i Stockholm. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på hemsidan eller genom att mejla Emmy Atterving på emmy.atterving@historia.su.se.

Medeltidsseminariet

Aktuella arrangemang