Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen. Mer information om Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kan du få genom att ladda ned vår informationsbroschyr från år 2009.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Nästa Medeltidsseminarium äger rum måndagen den 6 februari då professor emerita Eva Österberg (Historiska institutionen, Lunds universitet) talar om ”De små då: perspektiv på barn i historien”. Tid: kl. 15:00–17:00. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Nya forskningsprojekt
  • Margaretha Nordquist har fått ett postdok-stipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse för projektet ”Genealogi och ursprung: identitetsformering, narrativ och auktoritet i senmedeltida historieskrivning”. Det är för två år och Nordquist kommer att påbörja projektet den 1 juli 2017.
  • Inka Moilanen har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Sociala konflikter och dess utveckling under medeltiden: Predikningar och begreppsförändring i ett digitalt perspektiv” som hon kommer att påbörja i mars 2017.

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ny Fornsvensk bibliografi

Länkar till externa medeltidsresurser

Sällskapet Runica et Mediævalia

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang