Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Nästa Medeltidsseminarium äger rum måndagen den 13 mars på Riksarkivet där Kaj Janzon, Christian Lovén och Claes Gejrot presenterar ”Det medeltida Sverige: problem och möjligheter”. Tid: kl. 15:00–17:00. Plats: Riksarkivet (observera platsen).
  • Nya forskningsprojekt
  • Margaretha Nordquist har fått ett postdok-stipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse för projektet ”Genealogi och ursprung: identitetsformering, narrativ och auktoritet i senmedeltida historieskrivning”. Det är för två år och Nordquist kommer att påbörja projektet den 1 juli 2017.
  • Inka Moilanen har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Sociala konflikter och dess utveckling under medeltiden: Predikningar och begreppsförändring i ett digitalt perspektiv” som hon kommer att påbörja i mars 2017.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang