Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Måndagen den 3 april talar Alexandra Petrulevich (Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet) om ”Knýtlinga saga och dess källhistoriska värde utifrån ett ortnamnsperspektiv”. Tid: kl. 15:00–17:00. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet. Ett postseminarium kommer att arrangeras.
  • Ny bok om korstågen
  • Professor Kurt Villads Jensen, föreståndare för centrum, har just utkommit med boken Korstågen: Européer i heligt krig under 500 år (Stockholm: Dialogos, 2017: 399 sidor). Boken behandlar korstågen som var den största militära aktionen i Västeuropas historia. De inleddes för nära tusen år sedan och varade i över fem hundra år. Korstågen samlade européerna kring idén om det nödvändiga och rättfärdiga kriget, en föreställning som lever kvar än idag. Boken är en kunskapsrik och livfull inblick i historien om denna rörelse som började med erövringen av Jerusalem. Under de följande århundradena förde de europeiska furstarna en lång rad krig i Mellanöstern, men också på den iberiska halvön och i Östersjöområdet. De religiöst sanktionerade fälttågen gav upphov till den oförsonliga bilden av islam som kättersk och våldsam, men också till de första vetenskapliga studierna i Europa av islam som religion. Boken är den första skandinaviska översikten över alla medeltida korståg.
  • Nya forskningsprojekt
  • Margaretha Nordquist har fått ett postdok-stipendium från Anna Ahlströms och Ellen Terserus stiftelse för projektet ”Genealogi och ursprung: identitetsformering, narrativ och auktoritet i senmedeltida historieskrivning”. Det är för två år och Nordquist kommer att påbörja projektet den 1 juli 2017.
  • Inka Moilanen har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Sociala konflikter och dess utveckling under medeltiden: Predikningar och begreppsförändring i ett digitalt perspektiv” som hon kommer att påbörja i mars 2017.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang