Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen. Mer information om Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kan du få genom att ladda ned vår informationsbroschyr från år 2009.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Nästan Medeltidsseminarium, ett samarrangemang med Stads- och kommunhistoriska institutet, äger rum måndagen den 24 oktober kl. 15:00–17:00 i rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet. Då talar Gunnar Almevik, Institutionen för Kulturvård vid Göteborg universitet, om ”Träbyggnadsteknik och kyrkorum under medeltiden”. De första kyrkorna som byggdes i Norden var träkyrkor. Stenbyggandet fick stort genomslag redan under tidig medeltid men i Norge och i skogsbältet från Småland till Värmland fortsatte man att bygga kyrkor av trä. Forskningsprojektet ”Visualiserad medeltida träbyggnadskultur” syftar till att undersöka och visualisera det medeltida kyrkobyggandets rumsliga och sinnliga aspekter med hjälp av digitala mätmetoder och modelleringsverktyg. I det här föredraget presenteras en delstudie som behandlar tidiga förändringar i träkyrkobyggandet. Utgångspunkt tas i lämningarna från Hemse stavkyrka från tidigt 1100-tal och den bevarade liggtimmerkyrkan i Granhult från tidigt 1200-tal.

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ny Fornsvensk bibliografi

Länkar till externa medeltidsresurser

Sällskapet Runica et Mediævalia

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang