Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen. Mer information om Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kan du få genom att ladda ned vår informationsbroschyr från år 2009.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet2016-08-14Måndagen den 5 september kl. 15:00–17:00 talar Timothy Bolton, Stockholm, och Jón Viðar Sigurðsson, Universitetet i Oslo, om ”Knud den Store 1000 år senare. Harald Hårdråde 950 år senare”. Lokal: rum D900, plan 9, Södra huset D, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • 2016-08-29Måndagen den 12 september kl. 15:00–17:00 talar Core Dietl, Universität Giessen, om ”Staging the Death of Saints and Sinners on Early Lutheran Stage: ‚Ein Dialogus oder Gespreche von dem absterben Friderici Staphyli‘ (1565)”.. Lokal: rum D900, plan 9, Södra huset D, Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Ragnhild Boström (1917–2016) har avlidit2016-08-29Ragnhild Boström fick ett långt och rikt liv. Hon var född 1917, och var student hos Johnny Roosval. Hon blev filosofie licentiat i konsthistoria 1946, med avhandlingen Olaus Magnus illustrationer. Hon var verksam vid Stockholms universitet, därefter vid Riksantikvarieämbetet, och knuten till projektet Sveriges kyrkor, där hon var förste antikvarie. Hennes publikationslista sedan 1940-talet är diger och avspeglar hennes engagemang i ”Sveriges Kyrkor” och i arkitektur och kyrkokonst. Den senaste publikationen rörde Ölands medeltida kapell (2011), 2015 kom hennes Ölands kyrkor som ljudbok. Ända fram till 2015 var Ragnhild aktiv i Medeltidsseminariet vid Stockholms universitet. Då kom hon med sin rullator, något lite lomhörd med alltid lika skarp och spirituell. En plats nära henne vid postseminarierna garanterade en givande kväll, då hon med samma engagemang diskuterade dagsaktuella konst- och kulturhistoriska frågor, delade med sig av idéer kring framtida forskning, eller berättade anekdoter från sitt långa liv som konstvetare. Filosofie hedersdoktor blev Ragnhild 1984 vid Stockholms universitet. Hon var korresponderade ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien, och hedersledamot av Kalmar nation i Uppsala. Hon tilldelades Svenska fornminnesföreningen Monteliusmedalj 2003, Borgholms kommuns kulturpris 2009 och utsågs till årets ölänning 2009.

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ny Fornsvensk bibliografi

Länkar till externa medeltidsresurser

Sällskapet Runica et Mediævalia

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang