Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

En fullständig beskrivning av centrum och dess verksamhet kan laddas ned här.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Måndagen den 4 december kl. 15:00 talar Jesper Blid (Institutionen för arkeologi och antikens kultur) om ”Kristnandet av antikens helgedomar”. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Måndagen den 11 december kl. 15:00 talar Pia Bengtsson Melin (Historiska museet) om ”Medeltida fingerringar: form, ikonografi och funktion”. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Reformationsåret 2017 i Finland och Sverige – Forskning och historiebruk
  • Seminarium, 29 november 2017, kl. 10:00–17:00, Stockholms universitet, Frescati, Gula Villan. Mer information och uppgifter om anmälan finns att läsa här.
  • Ni har väl inte missat bloggen Historievärlden?
  • Historievärlden skriver historia (bland annat om vikingatid och medeltid) — här samlas essäer om vetenskap och historia, recensioner och reflektioner och mycket annat som berör historieämnet. Följ den på: http://tidsresan.nu/historievarlden/.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen