Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen. Mer information om Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kan du få genom att ladda ned vår informationsbroschyr från år 2009.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet2016-09-28Det tidigare annonserade Medeltidsseminariet den 10 oktober med Paul Cobb, University of Pennsylvania, om “Crusading seen from the Muslim perspective” har tyvärr blivet inställt och är framskjutet till våren 2017. Istället kommer professor Janken Myrdal, Ekonomisk-historiska institutionen, att tala om ”Medeltida mentalitet. Laghandskrifter och andra handskrifter med föreställande bilder i Sverige och Norden med fokus på svenska laghandskrifter c:a 1350–1450”. Tid och plats: 10 oktober 2016 kl. 15:00–17:00 i rum D900, Södra huset D, Historiska institutionen.
  • Forskarseminarier vid Institutionen för arkeologi och antikens kultur2016-09-06
  • Elisabet Regner och Stina Fallberg Sundmark: Helgon att hålla i handen. Privat andaktsliv och ritualer i hemmiljö under senmedeltiden. Lokal: Föreläsningssalen på plan 3 i Wallenberglaboratoriet.

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ny Fornsvensk bibliografi

Länkar till externa medeltidsresurser

Sällskapet Runica et Mediævalia

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang