Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen. Mer information om Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kan du få genom att ladda ned vår informationsbroschyr från år 2009.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Måndagen den 12 december kommer Nora Berend, Cambridge University, att tala om ”The myths of St. Stephen of Hungary”. Hennes presentation att sitt föredrag lyder: St. Stephen was the first Christian king of Hungary (r. 997–1038). Canonized fifty years after his death, he was soon turned into the founding father of church and state. Every Hungarian political regime since then turned to him as a source of legitimacy. Yet most of what we know of Stephen comes from sources that were composed 50–100 years after his death; even more importantly, the authors were not aiming for historical veracity, but had their own agendas. The paper will trace the evolution of legends and the creation of legendary histories. Tid: kl. 15:00–17:00. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet.
  • Efter seminariet måndagen den 12 december följer en medeltidsbok- och julreception i lunchrummet på Historiska institutionen, D990, kl. 17:00–19:00 med kakor och vin för alla medeltidare och även för alla andra. Och med en utställning av några av de böcker och artiklar som har blivit publicerat inom medeltidsstudier det senaste året!
  • Ny bok på engelska om korstågen
  • Professor Kurt Villads Jensen, föreståndare för Centrum för medeltidsstudier, har just kommit ut med boken Crusading at the Edge of Europe. Denmark and Portugal c. 1000–c. 1250 (New York: Routledge, 2016: 384 sidor). Det är den första systematiska jämförelsen på engelska av Danmark och Portugal under högmedeltiden och hur de två länderna blev starka kungariken och betydelsefulla internationella makter genom att båda medverka i korstågsrörelsen. Boken följer de stora militära kampanjerna, kungarna och korsfararna i Danmark och Portugal och jämför krigsteknologi och kortågsideologi, och betonar hur länderna lärde sig av varandra och blev alltmer militariserade.
  • Nytt forskningsprojekt
  • Inka Moilanen har fått ett forskningsanslag från Vetenskapsrådet för sitt projekt ”Sociala konflikter och dess utveckling under medeltiden: Predikningar och begreppsförändring i ett digitalt perspektiv” som hon kommer att påbörja i mars 2017.

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ny Fornsvensk bibliografi

Länkar till externa medeltidsresurser

Sällskapet Runica et Mediævalia

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang