Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen. Mer information om Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet kan du få genom att ladda ned vår informationsbroschyr från år 2009.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet2016-05-24Måndagen den 30 maj kl. 15:00–17:00 talar Anne D. Hedeman, University of Kansas, om ”Visualizing the Past in the Grandes chroniques de France”. The Grandes chroniques de France were a popular national history of France first translated from Latin by the monks at Saint-Denis ca. 1274. Although the Latin models that were the source texts were unillustrated, copies written in French were illuminated with visual cycles that varied widely from one manuscript to another, even though the text they illustrated remained largely unchanged. My talk will examine how the varied cycles of illumination offer insight into changing contemporary views of history in the fourteenth-fifteenth centuries. Lokal: rum D900 på Historiska institutionen, Södra huset D, plan 9.
  • Michel Zink om förnuft och sensualitet2016-05-24Michel Zink, professor i medeltida franska och occitansk litteratur vid Collège de France (Paris), och en av världens främsta kännare av denna litteratur, håller en föreläsning om Chrétien de Troyes första roman. Chrétien de Troyes verk är fundamentala för fransk, men också för europeisk litteratur. I föreläsningen fokuserar Zink på den äktenskapliga lyckan och förnuftet i Erec et Enide (från 1170). Titeln ”Sense and Sensuality” anspelar på Jane Austens roman Sense and Sensibility. Tid och plats: 1 juni 2016, kl. 11:00–13:00, i Södra huset B (plan 3), hörsal 5, Stockholms universitet.

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen

Ny Fornsvensk bibliografi

Länkar till externa medeltidsresurser

Sällskapet Runica et Mediævalia

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang