Centrum för medeltidsstudier

Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet främjar mångvetenskaplig medeltidsforskning, där perspektiv, temata, metoder, teorier och färdigheter från olika områden integreras.

Verksamheten omfattar symposier, seminarier och kurser med en internationell räckvidd och utvecklas genom riktade projekt, genomförda av enskilda forskare eller grupper av forskare i samverkan.

Tidsramen är vid, från senantik till tidig renässans, liksom den ämnesmässiga förankringen (arkeologi, franska, grekiska, historia/ekonomisk historia, italienska, konstvetenskap, kulturgeografi, kvartärgeologi, latin, naturgeografi, nordiska språk, numismatik, teatervetenskap och tyska).

Tyngdpunkten ligger på Europa, men även andra kulturområden beaktas inom den givna tidsramen.

Föreståndare för centret är professor i medeltidshistoria Kurt Villads Jensen och sekreterare är fil.dr Fredrik Charpentier Ljungqvist.

En fullständig beskrivning av centrum och dess verksamhet kan laddas ned här.

Aktuellt

  • Medeltidsseminariet
  • Måndagen den 25 september talar Verena Hoefig (Centre for Nordic Studies) och Eleonora Stoppino (Medieval Studies, University of Illinois) om ”Animals, education and contagion in the 14th–15th centuries”. Tid: kl. 15:00–17:00. Plats: rum D900 på Historiska institutionen, Stockholms universitet. Ett postseminarium kommer att arrangeras.
  • Symposium om B68 – en av Sveriges märkligaste laghandskrifter
  • Torsdagen den 12 oktober äger ett symposium rum på Carolina i Uppsala kring ”B68 – en av Sveriges märkligaste laghandskrifter”. Programmet går att hitta här och anmälan måste göras till janken.myrdal@ekohist.su.se före den 5 oktober.
  • Minnesord över professor emeritus Göran Dahlbäck (1941–2017)
  • Medeltidshistorikern professor emeritus Göran Dahlbäck (1941–2017), grundare av Medeltidsseminariet, har gått bort. Läs minnesorden över honom här.
  • Ny bok: Klimatet och människan under 12 000 år
  • Fredrik Charpentier Ljungqvist presenter i en ny populärvetenskaplig bok resultaten från den senaste klimathistoriska forskningen för en bred publik. Läs mer här.

Kalendarium

Aktuella publikationer och arrangemang

Medeltidsgruppen vid Ekonomisk-historiska institutionen