1. Du är här:
  2. Centrum för medeltidsstudier
  3. Fredrik Charpentier Ljungqvist

Fredrik Charpentier Ljungqvist

Fil.dr, forskare, sekreterare vid Centrum för medeltidsstudier
Affilierad forskare vid Bolincentret för klimatforskningFredrik Charpentier Ljungqvist

tjänsterum: D 860
mobil: 070-662 07 28
e-post: fredrik.c.l@historia.su.se

Bibliometriska data:
(ISI Web of Knowledge, senast uppdaterat den 13 december 2016)

Antal indexerade publikationer: 30
Totalt antal citeringar: 516
Genomsnittligt antal citeringar per publikation: 17,20
H-index: 9

 

Jag är författare till vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar om medeltida ämnen och om klimatets historia. Mina publikationer hittar du under fliken Publikationer till vänster.

Jag forskar bland annat om klimatets historiska förändringar och om hur klimatförändringar påverkat människors livsvillkor förr. Speciellt intresserad är jag av övergången mellan den medeltida värmeperioden (cirka 900–1200) och Lilla istiden (cirka 1300–1900). Jag har särskilt studerat den medeltida nordiska bosättningen på södra Grönland som gick under när Lilla istiden började.

Detta intresse har bland annat utmynnat i att jag författat boken Global nedkylning. Klimatet och människan under 10 000 år (Stockholm: Norstedts, 2009): 336 sidor. Boken handlar om hur klimatet på jorden har förändrats både regionalt och globalt sedan senaste istiden och hur klimatförändringarna har påverkat människan och hennes livsvillkor under olika tider, på olika platser.

Ett annat intresseområde är medeltida nordisk mentalitetshistoria. Jag är intresserad av hur människor under medeltiden tänkte och tyckte. De källor som främst kan belysa det för nordisk del är de isländska sagorna och de nordiska medeltidslagarna. Även om sagorna bara behandlar isländska och, i viss mån, norska förhållanden så är de ett ypperligt källmaterial vid mentalitetshistoriska studier. Till skillnad från annan medeltidslitteratur, och medeltida historieskrivning, handlar lejonparten av de isländska sagorna om konflikter och sociala relationer mellan människor. Det gör dem lika fulla av sociala värderingar som en socialantropologs anteckningsböcker. Lagar från medeltiden finns för hela Norden. De berättar hur saker borde vara, vilka formella regler som fanns beträffande en uppsjö av ting från arvsrätt till äktenskap och våldsbrott.

Den som vill ha mer information om min forskning är alltid välkommen att kontakta mig, helst per e-post.

Bokmärk och dela